Tale, sprog og stemme

Vi hjælper borgere med talevanskeligheder, sproglige vanskeligheder og stemmevanskeligheder.

Vanskelighederne kan være en følge efter blodprop, blødning, ulykke eller anden sygdom i hjernen. Det kan fx være vanskeligheder med:

 • nedsat talefunktion (dysartri)
 • at udtrykke sig og opfatte sprogligt (afasi)
 • at bruge redskaber og udføre handlinger (apraksi)
 • syns- og føleforstyrrelser
 • læse-skrive-regnevanskeligheder
 • hurtig udtrætning

eller vanskeligheder i forbindelse med:

 • mundhuleoperation og strålebehandling
 • progredierende neurologiske sygdomme (ALS, Parkinson, multipel sklerose)

Det kan også være talevanskeligheder, såsom:

 • stemmevanskeligheder
 • stammen
 • løbsk tale
 • udtalevanskeligheder

Der tilbydes primært udredninger af funktionsvanskeligheder, korte individuelle undervisningsforløb, holdforløb,  samt råd og vejledning til borger, pårørende, arbejdsplads, samarbejdspartnere og kommunale jobcentre. Vi tilbyder herudover:

 • Pårørendeundervisning til voksne, børn og unge
 • Arbejdsafklarende indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade efter særlig aftale med det kommunale jobcenter (tilkøb)
 • Hotline for borgere og pårørende

Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, og hjælper med at sikre, at der bliver taget højde for de forskellige udfordringer.

ViSP Hotline

Hvis du eller din pårørende har fået en blodprop, hjerneblødning eller anden skade på hjernen, kan der være behov for råd og vejledning. Det vil vi gerne hjælpe jer med.

Hvis det handler om kognitive vanskeligheder (problemer med hukommelse, koncentration, planlægning eller personlighedsændringer), kan du ringe hver onsdag mellem kl. 13.00-14.00 på tlf. 55 88 69 01

Hvis det handler om sproglige eller talemæssige vanskeligheder, kan du ringe hver torsdag mellem kl. 14.00-15.00 på tlf. 55 88 69 01

Aktiviteter og nyheder

Informationsmøde om god stemmebrug

Dato: 7. september 2022
Arrangement borger

Pårørendeundervisning – erhvervet hjerneskade

Startdato: 1. november 2022
Slutdato: 8. november 2022
Arrangement borger