Selvbetjening

ViSP er et samarbejde mellem Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner og vores tilbud gælder derfor udelukkende borgere i disse kommuner.

Der er fri henvisningsret til ViSP – dvs. at alle kan henvise sig selv eller andre hertil.

Her på siden kan du henvise dig selv eller en anden via vores henvisningsskemaer.

Vær opmærksom på, at der er to måder at gøre det på, når du har trykket på det relevante henvisningsskema:

  1. Vælg NemLog-in, hvis du vil bruge NemID. Valgmuligheden findes øverst i topmenuen på siden. Dine basisoplysninger udfyldes automatisk i henvisningsskemaet. NemID verificerer din afsendelse.
  2. Vælg manuelt login, hvis du ikke har Nem-ID eller udfylder henvisningen for en anden. Valgmuligheden findes øverst i topmenuen på siden. Udfyld den henvistes oplysninger og husk at sikre, at der er givet mundtligt samtykke fra den henviste til at udfylde henvisningsskema og samtykkeerklæring.

Henvisningsskema

Henvisningsskema – Stemmevanskeligheder
Henvisningsskema – Erhvervet hjerneskade
Henvisningsskema – Hjernerystelse
Henvisningsskema – Udvikling og læring / Ordblind / R&R2 ADHD
Henvisningsskema – IKT

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Hotline – tlf. 5588 6901

Faglige eller psykiske/sociale vanskeligheder
Tirsdag kl. 9.00 – 10.00
Kognitive vanskeligheder
Onsdag kl. 13.00 – 14.00
Sproglige eller talemæssige vanskeligheder
torsdag kl. 14.00 – 15.00

Send digital post (kræver NemID)

Følg ViSP på facebook

Forløb på ViSP

Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere fra Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne.

Henvisningen kan ske ved at udfylde vores henvisningsskema, hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.
Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, kan du altid ringe.

Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

Sagsgang

Indledningsvis vil vi vurdere, om borgeren er berettiget til et tilbud og derefter evt. iværksætte et tilbud med henblik på at kompensere eller afhjælpe funktionsvanskelighederne.
Tilbuddene er individuelt tilrettelagt. ViSP er i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt i forhold til kommunens øvrige tilbud.

Fakta om ydelser

Alle ydelser hos ViSP er tilgængelige for henviste borgere i medlemskommunerne Næstved, Vordingborg og Faxe.

Øvrige kommuner og private kan også købe ydelser hos ViSP – læs mere under Tilkøb af ydelser