Selvbetjening

Der er fri henvisningsret til ViSP – dvs. at alle kan henvise sig selv eller andre hertil.

Her på siden kan du henvise dig selv eller en anden via vores henvisningsskema.

Vær opmærksom på, at der er to måder at gøre det på:

  1. Udfyld henvisningsskema og send det via digital post. Kræver IKKE underskrift, da NemID automatisk verificerer din afsendelse
  2. Udfyld henvisningsskema og send med fysisk post eller aflever det hos administrationen på ViSP. Denne måde kræver underskrift og printer

Hvis du udfylder henvisningsskemaet på vegne af en anden person, skal du huske at få vedkommende til at underskrive dokumentet eller sende det via hans/hendes NemID.

Henvisningsskema

Download henvisningsskema – send digitalt
Download henvisningsskema – udskrives og underskrives

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

ViSPs Hotline – tlf. 5588 6901

– Kognitive vanskeligheder
Onsdag kl. 13.00 – 14.00
– Sproglige eller talemæssige vanskeligheder
torsdag kl. 15.00 – 16.00
– Faglige eller psykiske/sociale vanskeligheder
Tirsdag kl. 9.00 – 10.00

Send digital post (kræver NemID)

Forløb på ViSP

Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne.

Henvisningen kan ske ved at udfylde vores henvisningsskema, hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.
Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, kan du altid ringe.

Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

Sagsgang

Indledningsvis vil vi vurdere, om borgeren er berettiget til et tilbud og derefter evt. iværksætte et tilbud med henblik på at kompensere eller afhjælpe funktionsvanskelighederne.
Tilbuddene er individuelt tilrettelagt. ViSP er i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt i forhold til kommunens øvrige tilbud.

Fakta om ydelser

Alle ydelser hos ViSP er tilgængelige for henviste borgere i medlemskommunerne Næstved, Vordingborg og Faxe.

Øvrige kommuner og private kan også købe ydelser hos ViSP – læs mere under Tilkøb af ydelser