Vidensenhed

ViSP skal, igennem vidensopsamling og formidling af viden, bidrage med oplysningsvirksomhed, kurser, uddannelsesaktiviteter m.v.
ViSP skal, igennem ekspertise- og arbejdsområder, medvirke til faglig ajourføring og opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning, sundhed og omsorg.

Specialundervisningen tilstræbes at være evidensbaseret, dvs. at de tiltag, der anvendes, bør bygge på et så videnskabeligt og erfaringsmæssigt stærkt grundlag som muligt.

Der er endnu kun defineret standarder på få af ViSP’s arbejdsområder.
ViSP samarbejder gennem Danske Tale-, Høre og Synsinstitutioner (DTHS) med leder- og underviserkolleger på landsplan med henblik på at højne kvaliteten i tilbuddet, sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed.

Rapporter

Nedenstående er en række rapporter, der alle vedrører ViSP.

Klik på linket for at læse den ønskede rapport.

Årsberetningen 2020

Undervisningsmiljøundersøgelse 2014

Rapport om takstfinansiering af tale-, høre- og synsområdet

Slides fra temadag om commotio 2018

God praksis

ViSP deltager i det fælles forum for tale-, høre-, og synsinstitutioner i Danmark – DTHS.

I DTHS-regi har ViSP været med i projektet “God praksis”.
Projekt “God praksis” har til formål at sikre borgerne den bedste kvalitet i de tale-hørepædagogiske tilbud. Målet er at udarbejde vejledninger og kvalitetsstandarder på alle specialer inden for det tale-hørepædagogiske område, således at indhold og kvalitet bliver synlig for borgerne.

Se mere om “God praksis” under “Faglige standarder” og “Vejledninger” i venstre kolonne.

Læs om generelle retningslinjer om evaluering på DTHS-området her.

Læs mere om DTHS på DTHS’ hjemmeside