Vejledninger udarbejdet i DTHS regi

Taleområdet

Vejledning – udredning af dysartri

Vejledning – udredning af dysfoni

Vejledning – udredning af afasi

Vejledning – udredning af kognitive kommunikationsvanskeligheder

Vejledning – udredning af specifikke sporglige vanskeligheder hos børn

Vejledning – udredning af skriftsporglige vanskeligheder (bilag 1-3)
anbefalede tests ved udredning af skriftssproglige vanskeligheder (bilag 4)

Retningslinier for logopædisk stammebehandling af børn

Høreområdet

Vejledning – udredning af høreproblemer hos voksne

Vejledning – udredning af CI-kandidater og CI-brugere

Bilag vedr. CI-udredning

Vejledning – udredning af tinnitus og hyperakusis

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved

Telefon 5588 6900

Send digital post (kræver NemID)

Hørekonsulenterne har telefontid
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Administrationen har telefontid
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Følg os på Facebook