R&R2 ADHD – et kursus i mestring af hverdagen

For at få hverdagen med uddannelse, job og familieliv til at fungere skal man kunne planlægge, overskue tid, løse opgaver, styre sine følelser og samarbejde med andre.

Hvis du oplever, at nogle af disse ting er svære for dig, kan du have glæde af dette kursus.

Hvem er kurset til?
Kurset er til unge og voksne, der har ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser. Det vil sige unge og voksne, som har svært ved at koncentrere sig, som kommer til at handle overilet, og som har uro i kroppen.

Udvikling og læring

Hvordan kan du melde dig til?
Kontakt Ulla Christiansen på tlf. 23440206 eller udfyld henvisningsskemaet via selvbetjening nedenfor.

Selvbetjening

Hvad består kurset af?
Kurset består af 15 undervisningsgange á 2 timer. Der er som udgangspunkt undervisning én gang om ugen, og et kursus varer derfor ca. 3 måneder. Der er op til 12 deltagere på et kursus.

Hver undervisningsgang har et bestemt tema, som I arbejder med. Undervisningen er bygget op om sjove øvelser, som giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som du kender fra dagligdagen.

PAL – din personlige hjælper
En vigtig del af kurset er, at du får en PAL (Participants Aid for Learning), som støtter dig i at få oversat det, som du lærer i under-visningen til din dagligdag.

Efter hver undervisningsgang mødes du med din PAL, og I snakker om, hvad du har lært, og hvordan du kan bruge det i din dagligdag.
Du er med i en drøftelse af hvem din PAL skal være. Det kan være en i din familie, en ven eller en anden person, som du har tillid til.

Hvad sker der så?
Du kommer til en samtale, hvor vi finder ud af om kurset er noget for dig.
Hvis du tilmeldes kurset, vil du få en tydelig plan for, hvad der kommer til at foregå.

Certificerede trænere
ViSP står for kurset, og selve forløbet varetages af R&R2-trænere, som er uddannet og certificeret i indsatsen.

Dokumenteret effekt
R&R2 er evidensbaseret og har i internationale RCT studier og en omfattende afprøvning i tre danske kommuner vist betydelig effekt.

Evalueringen af den danske afprøvning findes på Socialstyrelsens hjemmeside:
www.socialstyrelsen.dk/RR2-evaluering