Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Udslusning

Det overordnede mål med undervisningen ligger udenfor selve undervisningssituationen.
Det retter sig imod, at den enkelte så godt som muligt igen bliver et aktivt medlem af familie og samfund – på de nye betingelser. Derfor er udslusningsfasen afgørende for at give hele undervisningsforløbet mening.

Her kan ViSP – i samarbejde med kommunale og andre samarbejdspartnere – medvirke ved:

  • at planlægge og gennemføre arbejds-(re)integrationsforløb for personer i erhvervsaktiv alder. Mulighederne spænder fra job på ordinære vilkår over flexjob til meningsfuld beskæftigelse på skånejobsvilkår.

Se  mere her: Arbejdsafklarende indsats – tilkøb abonnementskommuner

  • at undervise og vejlede støttepersoner eller plejepersonale