Tinnitus

Hvad er tinnitus?
Tinnitus betyder “det ringer”, og høres af mange som en hylen, brummen eller lignende. Tinnitus opleves som en subjektiv lyd i et eller begge ører eller midt i hovedet.

Cirka 8-10% af danskerne menes at have tinnitus, heraf ca. 1% i svær grad. Ofte opleves søvnproblemer, lydfølsomhed, koncentrationsbesvær og stresssymptomer. Tinnitus kan optræde i sammenhæng med hørenedsættelse.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSP tilbyder eneundervisning og vejledning. Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes på, at borgeren nemmere kan håndtere sin hverdag med tinnitus. Et forløb varer normalt mellem 1 og 12 timer. Kontakt høreafdelingen for en aftale.

ViSP holder informationsaftener om tinnitus og lydfølsomhed
Der er også mulighed for at deltage i “Informationsaftener om tinnitus og lydfølsomhed”. Alle er velkomne.
Næste informationsmøde kan ses under Arrangementer her på hjemmesiden, som begivenhed på facebook og annonceres i lokalaviserne.
På informationsaftenerne orienteres om de væsentligste årsager til tinnitus, det limbiske system og gode råd om, hvordan fokus kan blive flyttet væk fra tinnitus.

Det er vigtigt at blive udredt af en ørelæge, hvis man oplever længerevarende tinnitus. Hørekonsulenten vil ofte tage udgangspunkt i resultatet af ørelægens undersøgelse.
ViSP samarbejder ligeledes med høreklinikkerne i Nykøbing, Slagelse og Køge omkring borgere med tinnitus, f.eks. til afprøvning af bedsidemaskere.

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening