Tilbud til samarbejdspartnere

Det er ViSPs kerneopgave i henhold til abonnementsaftalen at tilbyde kompenserende specialundervisning til borgere i Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner.

Herudover har ViSP indgået aftaler om levering af ydelser, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, som indtægtsdækket virksomhed.

Indtægtsdækket virksomhed
På sundhedsområdet i Region Sjælland har vi indgået aftale om levering af den logopædiske indsats til indlagte patienter på

  • neurologisk afdeling på Slagelse sygehus
  • Center for Neurorehabilitering Næstved (CNN).

Derudover har vi indgået aftale med Kildebo – Center for Neurorehabilitering – om levering af den logopædiske og neuropædagogiske indsats. Kildebo er et regionstilbud, der drives af Faxe Kommune under Lov om Social Service §107.

Kursusvirksomhed
Vi har mange muligheder for ligeledes at sammensætte et kursustilbud til fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering eller møder borgere med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade.

Specifikt tilbyder vi MODAK-kursus til talepædagoger med erfaring inden for afasiundervisning.
MODAK (MODalitets-AKtivering) er et intensivt tysk undervisningsprogram, der ved inddragelse af alle fire modaliteter LÆSE-SKRIVE-TALE-FORSTÅ opnår en forøgelse af de elektriske impulsaktiviteter i hjernen.

Vi har stor fokus på at udvikle vores tilbud, så de er opdateret med den nyeste viden og tilpasset fremtidige behov.

For yderligere oplysninger og aftale – kontakt Centerleder Karen Sørensen på tlf. 4041 2027.