Udvikling og og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Test og udredning

Specialpædagogisk udredning
ViSP tilbyder at lave en specialpædagogisk udredning som afdækker, om ViSP har et tilbud, der passer til dig ud fra dine behov, potentialer og vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder, der har betydning for din hverdag og din jobsituation.
Du vil blive inviteret til en samtale, hvor formålet er at danne et billede af din aktuelle situation. Du er velkommen til at tage en pårørende, en støtteperson eller en anden relevant person med til samtalen.

Kognitiv screening/udredning
Den kognitive screening bliver foretaget med henblik på at afdække borgerens funktionsniveau i forhold til eventuelle vanskeligheder, læringspotentialer og ressourcer. Der bliver udarbejdet specialpædagogiske anvisninger ud fra borgerens behov til brug i dennes hverdag samt videre uddannelses- og/eller arbejdsforløb.
Der kan tilbydes et kognitivt forløb.

Faglig udredning
ViSP udreder fagligt i forhold til dysleksi/ordblindhed efter lov om ordblindeundervisning for voksne. Der er udredes også i forhold til specifikke matematikvanskeligheder, såsom dyskalkuli/talblindhed. Hvis udreder ikke i forhold til fx fagligt standpunkt eller lign. Her henvises der til FVU hos VUC.

Tilkøb: PAS basis
ViSP tilbyder udredning ved PAS basis (Pædagogisk Analyse System). Gennem resultaterne fra PAS udreningen, kan der arbejdes med at ændre borgerens selvbillede. Med fokus på den enkelte borgers kompetencer og potentialer, støttes de i at blomstre og udvikle sig. Dette sker i samarbejde med borgerens uddannelsessted, jobcenter, arbejde mv.