Taleapraksi

Hvad er taleapraksi?
Taleapraksi (også kaldet verbal apraksi) er en talemotorisk forstyrrelse, der opstår som følge af en skade i venstre side af hjernen. Forstyrrelsen forekommer oftest sammen med afasi og forholdsvist sjældent alene.
At taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse vil sige, at den påvirker evnen til at udføre viljestyrede artikulatoriske bevægelser, nærmere bestemt programmeringen og artikulationsovergangen fra én sproglyd til den næste i talen. Har man taleapraksi har man altså svært ved at få sproglydene sagt og svært ved flydende skift fra én sproglyd til den næste.

Ofte er personen med taleapraksi helt bevidst om sine vanskeligheder og forsøger derfor at rette sine fejl. Ved ren taleapraksi kan man forstå alt, samt læse og skrive. Som nævnt ovenfor, vil taleapraksi dog ofte ses sammen med afasi og i disse tilfælde kan forståelsen og evnen til at læse og skrive være påvirket.

En person med taleapraksi kan have vanskeligheder med:

  • Søgning efter artikulationssted (besvær med at sætte tunge, læber og gane korrekt)
  • Udtalefejl som følge af, at artikulatorerne (læbe, tunge og gane) placeres forkert
  • Vanskeligheder med at sætte talen i gang
  • Vanskeligheder med at skifte fra én sproglyd til en næste
  • Forsøg på korrektion af egen udtale -ofte uden resultat
  • Langsomt taletempo, evt. med forlængede enkeltlyde eller pauser midt i et ord

Vanskelighederne skifter hele tiden. Den lyd eller det ord, som lige kunne udtales fejlfrit, slår måske knuder det næste øjeblik. Der findes alle grader af taleapraksi. Fra det helt lette, som næsten ikke bemærkes af andre end personen selv til de meget svære, hvor man slet ikke kan tale.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSPs talepædagogiske konsulenter vil indledningsvis foretage en vurdering af tale- og sprogfunktionen. Det er særligt vigtigt at undersøge, om taleapraksien forekommer alene eller sammen med eksempelvis afasi.

Ved behov tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning, gerne med inddragelse af den ramtes pårørende.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening