Stammen

Hvad er stammen?
Årsagen til stammen kendes endnu ikke helt, men det antages at arvelighed spiller en stor rolle.
Stammen opleves som forlængelser og gentagelser af ord, stavelser eller lyde og som blokeringer i taleorganerne, der forhindrer ordene i at komme ud. Stammen kan følges op af spændinger i hals og krop og evt. af medbevægelser.
Det er ca. 1 % af Danmarks befolkning der stammer.

Mere om stammen

 • Graden af stammen kan variere i forskellige situationer
 • Stammen kan næsten forsvinde i perioder
 • Stammesymptomerne er forskellige fra person til person
 • Mange prøver at skjule deres stammen
 • Mange mennesker der stammer undgår at tale i bestemte sammenhænge (i telefon, til fest mm.)
 • En person kan ikke selv gøre for, at han/hun stammer

Hvad kan ViSP tilbyde?
På grundlag af en personlig samtale tages der stilling til, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde undervisning.
Undervisningen kan foregå individuelt og i grupper.
Ved den individuelle undervisning vil der være fokus på den enkeltes vanskeligheder. Gruppeundervisningen tilbydes som et stamme-gruppeforløb, og her er der mulighed for at spejle sig i andre og i fællesskab arbejde med kommunikation og teknikker.

Formål med undervisningen
Gennem undervisning kan en person der stammer lære sin stammen bedre at kende. Undervisningen har til hensigt at:

 • lære personen at kommunikere bedre
 • lære redskaber til at stamme på en mindre anstrengt måde og opnå en mere flydende tale
 • få viden om stammen
 • få en større accept af stammen
 • lære personen at kunne sige så meget han/hun vil, så ofte det ønskes
 • arbejde med eventuelle negativer tanker og undgåelsesadfærd

Sådan kontaktes ViSP
Hvis du har afsluttet folkeskolen og/eller er over 18 år, kan du henvende dig direkte til ViSP på tlf. 5588 6900.

Undervisning og materialer er gratis.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening