Udvikling og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Specialpædagogisk mentor

Specialpædagogisk mentor – tilkøb

ViSP kan supplerende varetage mentoropgaver i forhold til unge på uddannelsesinstitutioner eller i job, hvor opgaven hører under anden lovgivning (sektoransvar).

ViSP tilbyder forløb til unge og voksne, der har behov for støtte til at fastholde job eller uddannelse og/ eller støtte og vejledning i hverdagen.
Vejlederen vil tilrettelægge forløbet ud fra borgerens individuelle behov. Vejledningen kan foregå på borgerens arbejdsplads, uddannelse eller på ViSP.
Vejlederen/ mentoren vil også, hvis der er behov, have kontakt med borgerens netværk og andre samarbejdspartnere.
Målgruppen er oftest borgere med sammensatte, kognitive og/eller psykiatriske vanskeligheder.