Snøvl

Hvad er snøvl?
Snøvl er udtalevanskeligheder, som kan skyldes eksempelvis polypper, skæv næseskillevæg, dårlige pladsforhold i næsehulen, ganespalte eller dårlig mundmotorik.

Der findes to former for snøvl

  • Lukket snøvl opstår, når man enten er meget forkølet eller af anden grund (fx allergi eller polypper), har for lidt plads i næsen. Lydene bliver præget af en lukkethed, og man lyder meget forkølet. Det er især ved lyde som m, n og ng, som ikke kommer ud af næsen som forventet.
  • Åbent snøvl opstår, når ganesejlet (bageste del af ganen) ikke kan lukke af op til næsehulen. Dermed kommer der for mange lyde op i næsen, og talen bliver nasal. Den hyppigste årsag til åbent snøvl er medfødt ganespalte (åben eller skjult), men åbent snøvl kan også opstå ved generelt dårlig muskelfunktion i ganeområdet. Talen vil høres med megen næsepust.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og vil blive tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt.
Det er vigtigt, at der læres at kommunikere bedre gennem gode talestrategier.

Formålet med undervisningen kan fx være at

  • træne ganesejlet for at forbedre stemmeklangen
  • arbejde med kompenserende strategier bedre udtale

Undervisningen foregår som eneundervisning eller i grupper. Grupperne sammensættes hvis flere med samme lidelse kan have gavn og glæde af at deltage i fælles undervisning, rådgivning og vejledning.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening