Skelnetab

Hvad er skelnetab?
Ud over hørenedsættelse kan man have nedsat skelneevne. Det betyder, at det er vanskeligt at skelne og forstå tale, selv om man kan høre lyden.
Ved høreprøven hos øre-næse-halslægen eller på høreklinikken måles skelneevnen for at se, om der er et skelnetab.
Høreapparater afhjælper kun delvist nedsat skelneevne. Det er afgørende at være opmærksom på at skabe gode lytteforhold eller høretaktik for at kommunikationen kan optimeres.

Tips til god kommunikation:

  • Tal tydeligt og langsommere (ikke højere)
  • Sørg for øjenkontakt
  • Sørg for kort afstand imellem jer
  • Undgå at skjule munden
  • Sørg for god belysning (undgå modlys)
  • Undgå baggrundsstøj
  • Tal en ad gangen
  • Gentag eller omformulér for at undgå misforståelser

ViSP afholder kommunikationskurser, der sætter fokus på dette. Læs mere i pjecen “Kommunikationskursus”, som udleveres hos ViSP eller kontakt høreafdelingen for mere information.

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening