Scelerose

Hvad er multipel sclerose?
Multipel sclerose er en neurologisk sygdom, som angriber synsnerve, hjerne og rygmarv. Der opstår betændelse omkring nervetrådene og med tiden efterfølgende ar, så meddelelser fra hjernen til forskellige dele af kroppen kun dårligt eller slet ikke når frem.
Sygdommen er kronisk. I takt med sygdomsudviklingen medfører nedsat funktionsevne på forskellige områder i varieret omfang og intensitet. F.eks. kan personer med sklerose have nedsat funktion i læber, tunge, gane og strube, hvilket medfører kommunikationsvanskeligheder i form af

  • Talebesvær
  • Utydelig udtale
  • Forceret taletempo
  • Problemer i forhold til stemmekvalitet og stemmestyrke

Personer med tale- og stemmeproblemer har behov for at lære kompenserende strategier med henblik på taletydelighed, talenaturlighed eller funktionel kommunikation.

Hvad kan ViSP tilbyde?

ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, rådgivning/vejledning og arbejder for at borgere med sklerose skal få viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på trods af sygdommen.
ViSPs konsulenter lægger vægt på at borgeren:

  • lærer at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
  • kan gøre sig forståelig ved hjælp af tale så længe som muligt
  • lærer om andre måder at kommunikere på, bl.a. ved hjælp af tekniske hjælpemidler

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og bliver tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt – oftest som eneundervisning.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening