Kontakt

Karen Sørensen
Karen SørensenCenterleder
Tlf. 4041 2027

Hvem kan købe noget hos ViSP?

ViSP har abonnementsaftaler med Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner om levering af kompenserende specialundervisning for voksne. Andre kommuner kan også købe ydelser, undervisning og rådgivning hos ViSP.

Herudover har ViSP indgået aftaler om levering af ydelser, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, som indtægtsdækket virksomhed.


Indtægtsdækket virksomhed

På sundhedsområdet i Region Sjælland har vi indgået aftale om levering af den logopædiske indsats til indlagte patienter på

  • Geriatrisk afdeling på Nykøbing Falster Sygehus
  • Center for Neurorehabilitering Næstved (CNN).

Derudover har vi indgået aftale med Kildebo – Center for Neurorehabilitering – om levering af den logopædiske indsats. Kildebo drives af Faxe Kommune under Lov om Social Service §107.


Kursusvirksomhed

Vi har mange muligheder for ligeledes at sammensætte et kursustilbud til fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering eller møder borgere med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade.

Specifikt tilbyder vi MODAK-kursus til talepædagoger med erfaring inden for afasiundervisning.
MODAK (MODalitets-AKtivering) er et intensivt tysk undervisningsprogram, der ved inddragelse af alle fire modaliteter LÆSE-SKRIVE-TALE-FORSTÅ opnår en forøgelse af de elektriske impulsaktiviteter i hjernen.

Vi har stor fokus på at udvikle vores tilbud, så de er opdateret med den nyeste viden og tilpasset fremtidige behov.