Udvikling og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Undervisning samt Rådgivning og vejledning

ViSP tilbyder undervisning og  individuel rådgivning og vejledning i forhold til borgere, der har behov for støtte og vejledning i at få hverdagen til at fungere i forhold til den eller de funktionsvanskeligheder, borgeren har. Det kan være i uddannelse, job eller i dagligdagen.

Undervisning kan være i form af kortere eneforløb eller holdforløb. Efter behov har vi holdforløb i forhold til fx matematikvanskeligheder og kognitive vanskeligheder, såsom ressourceforvaltning, struktur, hukommelse og opmærksomhed, samt identitet.

Rådgivning og vejledning kan være i form af støtte til at få overblik samt strukturer i hverdagen. Målet er, at den enkelte opnår erkendelse, tryghed i og mestring af de områder, hvor der er vanskeligheder.

ViSP kan samarbejde med borgerens netværk omkring rådgivning og vejledning.

Se i øvrigt mere under Specialpædagogisk mentor