Psykisk sårbarhed og kognition

Psykisk sårbarhed og kognition

Der kan være mange årsager til, at man oplever psykisk sårbarhed og vanskeligheder med tænkning og kognition. Man kan have en psykiatrisk diagnose, fx angst eller depression, man kan også have en historik med omsorgssvigt eller skolevægring. Samlet kan dette have ført til at man fx har vanskeligt ved at deltage i almindelig undervisning på et uddannelsessted.

Hvad kan ViSP tilbyde?

Visp tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning, som kan afvikles som ene – eller holdundervisning. Der er typisk tale om et kortere forløb, hvor man tager højde for den enkeltes aktuelle funktionsniveau.

Undervisningen har til hensigt at øge funktionsniveauet i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde via forskellige læringsstrategier. Dette kan være undervisning i at indgå i en læringssituation, fx at møde frem til undervisning, at deltage aktiv i samspil med andre, at kunne modtage undervisning og fastholde opmærksomheden, også når det er svært, samt at kunne fastholde en struktur og selv skabe overblik over opgaver. Undervisningen kan indeholde dansk- og matematikfaglige elementer.

Målgruppen er typisk unge og voksne med en eller flere af følgende problematikker: personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske, sociale, kognitive og svære faglige vanskeligheder. Det er en forudsætning for tilbud om undervisning, at borgeren vurderes berettiget til kompenserende undervisning efter Lov for Specialundervisning for voksne.

Udvikling og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening