Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler efter servicelovens §112 og §113

Det er muligt at få personlige hjælpemidler, som fx IT-programmer hvis man er ordblind.

Man kan få dem, hvis man har en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet:
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Du kan søge om hjælpemidler via selvbetjeningen her hos ViSP

IKT hjælpemidler

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening