Parkinson

Parkinson
Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologisk sygdomme, der kan ramme især ældre mennesker. Ved Parkinsons sygdom kan både tale og stemme blive påvirket, hvor bl.a. evnen til at tale tydeligt nedsættes (dysatri).

Dysartri efter Parkinsonisme
På mange måder er Parkinsonismens dysartri unik. Dels kan øget talehastighed være et af symptomerne, og dels har de ramte fælles erfaringer om dysartriens årsag, nemlig Parkinsonisme.

Sygdommen påvirker ofte:

 • respiration (åndedræt)
 • fonation (stemme)
 • Resonans (stemmeklang)
 • artikulation (udtale)
 • prosodi (sprogmelodi)

Typiske vanskeligheder er

 • reduceret stemmekraft – dette er første symptom
 • aftagende stemme i løbet af dagen
 • monoton stemmeføring
 • stemmekvaliteten påvirkes – stemmen lyder hæs, luftfyldt eller rystende
 • udistinkt artikulation – ordene bliver slørede, endelser bliver uklare eller udelades
 • hurtig, staccato talestrøm – ordene “løber sammen” uden de sædvanlige pauser
 • uønsket tøven
 • nedsat læse- eller skrivefunktion

Det er af stor betydning, at den Parkinsonramte får indsigt i stemmebrug og kommunikation samt mulighed for at drøfte sine muligheder og begrænsninger i forhold til kommunikationen med andre. Oplysning og undervisning i brug af kompensatoriske hjælpemidler kan desuden give øget livskvalitet for Parkinsonramte.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSP tilbyder talepædagogisk vurdering og iværksætter undervisning og vejledning vedrørende kommunikation og kompensation til den Parkinsonramte og dennes nærmeste omgivelser – både pårørende og professionelle.

Undervisningen organiseres både som ene- og holdundervisning. Undervisningen sigter mod at deltagerne får indsigt og bevidsthed om:

 • Hvordan man kan øge sin stemmestyrke, udtalekvalitet og kommunikation
 • Hvilke muligheder, begrænsninger og kompensatoriske strategier man har , når man lever med en kommunikationsnedsættelse
 • Hvilke kompensatoriske hjælpemidler der findes

Et hold kan bestå af 4 – 8 deltagere og har en eller to undervisere tilknyttet. Der er løbende visitering til optagelse.

For deltagere der ikke selv kan sørge for transport, er der mulighed for at bestille kørsel til og fra undervisningen. Eventuelle udgifter til transport dækkes efter gældende regler. Kontakt ViSP for yderligere information.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening