Læse og skrivevanskeligheder (dysleksi/ordblind)

Læse og skrivevanskeligheder

Der kan være mange grunde til, at man oplever læse og skrivevanskeligheder. Nogen er det man kalder ordblinde, andre har af forskeligge årsager ikke fået lært sig at læse og skrive sikkert. Det kan handle om en svær skolegang, andre vanskeligheder som har indflydelse på læsningen eller lignende. På ViSP undersøger vi, hvad vanskelighederne handler om og kommer med anbefalinger til, hvordan man kan kompensere.

Hvad er ordblindhed?
Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.
Ofte – men ikke altid – finder man andre i familien med læsevanskeligheder, fx en forælder, en bror eller bedsteforældre, som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive.

Hvad kan ViSP tilbyde
ViSP tilbyder ordblindeundervisning i samarbejde med VUC. Undervisningen er gratis.

Du kan få undervisning, der passer til dig og de behov, du har, for at få din hverdag til at fungere. Du vil lære om læse- og stavestrategier og du vil lære at bruge it- hjælpemidler på både computer og Ipad, og eventuelt mobiltelefon.

For at være berettiget til ordblindeundervisning, skal du have lavet en ordblindeudredning. Du inviteres til en samtale og visitationstest til ordblindeundervisning. Herefter vurderes det hvorvidt du skal udredes yderligere og efterfølgende kan tilbydes ordblindeundervisning.

Er du fremmedsproget og har gået på Sprogskole, vil du få tilbudt en særlig test udarbejdet for fremmedsprogede. Testen hedder Dynamisk OrdblindeTest for fremmedsprogede (DOT).

Vores undervisning foregår typisk som et kortere kursus på 6 gange 2 timer. Kurserne starter løbende op.

Vil du vide mere om ordblindhed?

Vi har samlet nogle links til hjemmesider, der uddyber læse/stavevanskeligheder/ordblindhed.

Tryk på følgende link, hvis du vil vide mere om ordblindhed:

www.ordblindeforeningen.dk.

www.socialstyrelsen.dk

www.nota.nu

www.hto.nu

www.adgangforalle.dk

Udvikling og læring

Selvbetjening

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)