Opmærksomhed, hukommelse og struktur

Der kan være mange årsager til, at nogen oplever vanskeligheder med opmærksomhed, hukommelse og struktur. Der kan fx være tale om en udviklingsforstyrrelse, såsom ADHD, ADD eller autisme, men vanskeligheder kan også opstå i forbindelse med sygdom, fx cancerbehandling, depression eller stress. Samlet kan det beskrives som kognitive vanskeligheder.

Hvad er kognitive vanskeligheder?
Kognitive vanskeligheder kan være problemer med hukommelse, koncentration og opmærksomhed. Kognitive vanskeligheder kan også være mere udefinerbare, såsom problemer med fastholdelse og initiativ.
Personer med kognitive vanskeligheder bliver ofte misforstået, idet symptomerne eksempelvis kan opfattes som dovenskab, negativitet og urolighed.

Hvad kan ViSP tilbyde?

ViSP udreder og afdækker vanskelighederne og kommer med anbefalinger i forhold til hvordan der kan kompenseres. Herudover tilbydes der kortere specialundervisningsforløb.

Undervisningen har til hensigt at give større indsigt i og forståelse af din egen situation, samt hvilken betydning de kognitive vanskeligheder kan have i din hverdag, uddannelse og/eller arbejde.

Du vil i undervisningsforløbet blive præsenteret for forskellige måder at forstå og kompensere for dine vanskeligheder, sådan at du bliver mere rustet til at klare dine daglige aktiviteter.

Undervisningen kan enten foregå som ene-undervisning samt på hold med op til 8 deltagere.

Undervisningen foregår almindeligvis en til to gange om ugen. Det præcise tidspunkt samt antal gange om ugen vil blive oplyst ved undervisningsstart.

Undervisningens indhold vil blive tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.
Indholdet kan for eksempel være:

  • Øget indsigt i egen situation
  • Kendskab til og brug af kognitive kompenserende strategier
  • Kommunikationsstrategier
  • Hukommelsesstrategier
  • Relevant viden om hjernen og dens funktioner

Hvem kan deltage?
Unge og voksne med specifikke eller generelle kognitive vanskeligheder og unge og voksne med udefinerbare kognitive vanskeligheder, der vurderes berettiget til kompenserende undervisning efter Lov for Specialundervisning for voksne, eksempelvis personer med hukommelses- eller opmærksomhedsvanskeligheder.

Udvikling og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening