Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Øvrige undervisningstilbud

Høreafdelingen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i/til

 • Social- og sundhedshjælpere under uddannelse
 • Kurser for kommunale høreomsorgsassistenter
 • Kurser vedrørende tinnitus, Menière og lydfølsomhed
 • Kurser vedrørende kommunikation
 • Kurser i Mindfulness og afspænding, primært for borgere med CI eller tinnitus
 • Kurser i tegnstøttet kommunikation (betalingsopgave)
 • Foredrag og undervisning i
  • lokale høreforeninger
  • personalegrupper
  • på arbejdspladser mm.

Undervisningen foregår primært ved faglig information, dialog, rådgivning, vejledning og praktiske øvelser, hvor det findes relevant.

Målet er at sikre opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning, sundhed og omsorg.
For personer med hørevanskeligheder er målet gennem viden og gode råd at få bedre kendskab til egen situation, og derved få en nemmere dagligdag.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt høreafdelingen.

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening