Neurorehabilitering

Neurorehabilitering – sammenhæng og kontinuitet

ViSP varetager kompenserende undervisning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade på et neuropsykologisk og specialpædagogisk grundlag.

Tilbuddet omfatter de nærmeste omgivelser, såvel pårørende som professionelle.

Det overordnede mål er:

  • at afhjælpe og begrænse virkningerne af funktionsnedsættelser og af det handicap, de medfører
  • at forbedre personens fysiske, psykiske og sociale handlemuligheder, og retter sig imod de uddannelsesmæssige, de erhvervsmæssige og de personlige kompetencer

Indsatsen tager udgangspunkt i det dynamiske handicapbegreb og i et helhedssyn (jfr ICF-klassifikationen).

For at nå de overordnede mål er det væsentligt, at VISP:

  • etablerer effektive samarbejdsrelationer til en lang række samarbejdspartnere på tværs af institutioner, fag og sektorer
  • kan påtage sig koordinatorrollen i enkeltsager mhp at skabe sammenhæng i tilbuddene og kontinuitet i (re)habiliteringsforløbene
  • medvirker ved planlægning og gennemførelse af udslusning, herunder arbejdsafklaring

Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening