Neurologiske senfølger ved Covid-19

Information om neurologiske senfølger ved Covid-19

Flere videnskabelige studier tyder på, at infektion med Covid-19 hos nogle patienter også rammer hjernen, og derved kan give neurologiske følgevirkninger. Hertil kommer at et sygdomsforløb i forbindelse med Covid-19 af mange kan opleves som stærkt belastende, hvilket også kan give kognitive følgevirkninger.

Der er endnu begrænset viden om de neurologiske og kognitive følgevirkninger, men følgende symptomer kan forekomme:

  •  Tab af lugte- og/eller smagssans
  • Hukommelses- og indlæringsproblemer
  • Nedsat koncentration
  • Nedsat initiativ og motivation
  • Personlighedsforandringer (evt. observeret af pårørende)
  • Gennemgribende træthed.

Det er vigtigt at sådanne følgevirkninger tages alvorligt hos patienter der har været smittet med Covid-19, da de ikke nødvendigvis kan forventes at gå væk af sig selv.
Hvis symptomerne ikke forsvinder i løbet af nogle uger, anbefales det at få en opfølgning hos egen læge eller neurolog.

Hvad kan ViSP tilbyde?

I de tilfælde hvor der fortsat er kognitive følgevirkninger efter endt forløb i regionalt regi kan det blive relevant med en henvisning til ViSP under lov om specialundervisning for voksne.
ViSP er derfor i gang med at tilrettelægge et forløb som egner sig specifikt til de kognitive følgevirkninger efter Covid-19. Forløbet forventes at komme til at indeholde en udredning hos en neuropsykolog og på baggrund heraf en individuel plan for interventionen. Et forløb kan derfor f.eks. indeholde psykoedukation og undervisning i hvilke kognitive evner som er særligt ramte, samt hvordan man bedst muligt kan kompensere herfor, så man igen kan få sin hverdag til at fungere. Der vil også være fokus på manglende energi og udtrætning, samt skabes plads til at snakke om de tanker som kan opstå når man er syg over en længere periode.
Vi forventer at dette forløb kan tilbydes fra d. 14. januar 2021. Det vil fremgå her på siden, når vi åbner op for henvisninger for kognitive senfølger efter Covid-19.

Sådan kommer man i kontakt med ViSP
Der er fri henvisningsret til ViSP. Henvisning kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle, fra de pårørende eller du kan henvise dig selv.

Find henvisningsskema under selvbetjening.

Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening