Neurologiske senfølger ved Covid-19

Information om kognitive senfølger ved Covid-19

Flere videnskabelige studier tyder på, at infektion med Covid-19 hos nogle patienter også kan give neurologiske følgevirkninger. Hertil kommer at et sygdomsforløb i forbindelse med Covid-19 af mange kan opleves som stærkt belastende, hvilket også kan give kognitive følgevirkninger.

Der er endnu begrænset viden om de neurologiske og kognitive følgevirkninger, men følgende symptomer kan forekomme:

  • Tab af lugte- og/eller smagssans
  • Hukommelses- og indlæringsproblemer
  • Nedsat koncentration
  • Nedsat initiativ og motivation
  • Nedsat overblik
  • Personlighedsforandringer (evt. observeret af pårørende)
  • Gennemgribende træthed
  • Svimmelhed

I langt de fleste tilfælde vil disse følgevirkninger gå væk af sig selv, men for nogen bliver de hængende længe efter sygdommen og har stor indvirkning på hverdagen.
Hvis symptomerne ikke forsvinder i løbet af nogle uger, anbefales det at få en opfølgning hos egen læge eller neurolog.

Hvad kan ViSP tilbyde?

I de tilfælde hvor der fortsat er kognitive følgevirkninger efter endt forløb i regionalt regi kan det blive relevant med en henvisning til ViSP under lov om specialundervisning for voksne.
ViSP har derfor tilrettelagt et forløb som egner sig specifikt til de kognitive følgevirkninger efter Covid-19. Forløbet indeholder en specialpædagogisk udredning og på baggrund heraf en individuel plan for interventionen. Et forløb kan derfor f.eks. indeholde psykoedukation og undervisning i hvilke kognitive evner som er særligt ramte, samt hvordan man bedst muligt kan kompensere herfor, så man igen kan få sin hverdag til at fungere. Der vil også være fokus på manglende energi og udtrætning, samt skabes plads til at snakke om de tanker som kan opstå når man er syg over en længere periode.

Sådan kommer man i kontakt med ViSP
Der er fri henvisningsret til ViSP. Henvisning kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle, fra de pårørende eller du kan henvise dig selv. Hvis du er i tvivl om du selv, en du kender eller en patient/klient/borger kan have glæde af et forløb på ViSP, så kontakt os for mere information på tlf. 5588 6901 tirsdage kl. 13-14.

Find henvisningsskema til kognitive senfølger efter Covid-19 her

Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening