Kognitive senfølger efter Covid-19

Information om kognitive senfølger ved Covid-19

En stor del af den danske befolkning har indenfor de sidste år været smittet med Covid-19. Det har med tiden vist sig at en mindre gruppe, som har været syge med Covid-19, fortsat har symptomer efter at den akutte infektion er overstået, og en mindre procentdel er så hårdt ramt af følger, at de ikke kan genoptage deres normale livsførelse. Følgerne kan være mangeartede, men en del af dem består af kognitive symptomer så som:

  • Tab af lugte- og/eller smagssans
  • Gennemgribende træthed
  • Hukommelsesproblemer
  • Nedsat koncentration
  • Nedsat initiativ og motivation
  • Nedsat overblik
  • Svimmelhed

I langt de fleste tilfælde vil disse følgevirkninger gå væk af sig selv, hvis man i en periode tager den lidt med ro og holder nogle flere pauser i løbet af dagen. Komiteen for sundhedsoplysning har lavet en lille folder med råd til at komme sig efter Covid, som kan downloades gratis her:

For nogen vil følgerne hænge ved eller være så slemme, at der kan være behov for yderligere hjælp. Er der fortsat symptomer eller følger 6 uger efter den akutte sygdom med Covid-19 kan det være en god ide at kontakte egen læge, som kan vurdere om der er behov for en henvisning til senfølgeklinik, en speciallæge eller tilbud i kommunen.
I de tilfælde hvor der fortsat er kognitive følgevirkninger efter endt forløb i regionalt regi kan det blive relevant at tage kontakt til ViSP for råd og vejledning.

Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening