MODAK

Hvad er MODAK?

MODAK (MODalitets-AKtivering) er en logopædisk metode til undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser. Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram (til svært afasiramte), som inddrager alle fire sproglige modaliteter i systematisk opbyggede øvelser. Her tages der udgangspunkt i arbejdet med fire situationsbilleder, hvor den afasiramte opfordres til forskellige sproglige handlinger. Derudover indeholder konceptet talrige øvelser med avisoverskrifter og –artikler, billeder, tekster og historier, som målrettes den enkelte borgers afatiske vanskeligheder, behov, interesser, viden og aktive handlinger. MODAK er udviklet af den tyske kliniske lingvist og talepædagog Dr. Luise Lutz tilbage i 1980’erne. Metoden bygger på et solidt teoretisk fundament og på Lutz’s mange års praktiske erfaringer med afasiramte. MODAK er blevet oversat og bearbejdet til dansk af talepædagogisk konsulent på ViSP, Karina Lønborg.

MODAK har en række karakteristika:

  • Det overordnede mål med undervisningen er altid at opnå en bedre kommunikationsevne og dermed give den afasiramte mulighed for at ”genvinde terræn”
  • Undervisningen kombinerer altid flere sproglige modaliteter (tale-forstå-læse-skrive) med henblik på at opnå en større aktivering i hjernen
  • Der trænes ikke ord, men sproglige processer
  • Med udgangspunkt i en fastlagt grammatisk struktur forsøges det i små skridt ad gangen at opnå en fornyet automatisering af sprogprocesserne
  • Der arbejdes i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst
  • Grundidéen bag MODAK er, at alle afatiske vanskeligheder kan forklares med manglende eller forstyrret evne til enten at opnå en aktivering, hæmning eller synkron bearbejdning af sproglige elementer i hjernen
  • Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed
  • Undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære for at skabe størst mulig motivation

Hvad kan ViSP tilbyde?

På ViSP er vi specialiseret i undervisning af MODAK til de afasiramte borgere.

Hvis du vil læse mere om MODAK, har ViSP udgivet bogen “MODAK – Modalitetsaktivering i afasiundervisningen“. Bogen koster 375 kr. + forsendelse, og der medfølger billedmateriale til eget brug i undervisningen. Læs mere om bogen samt bestilling her.

ViSP tilbyder også kurser i MODAK-metoden til talepædagoger/logopæder. Kurset har en varighed af to dage og bygger på både et teoretisk og praktisk grundlag. MODAK-bogen samt billedmateriale udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse.
Kurset afholdes i et samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg. Se MODAK-kursusopslag.

Kurset tilbydes årligt på ViSP i Næstved, men også som eksternt kursus i bl.a. Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz samt på forskellige kommunikationscentre i Danmark efter ønske.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening