MODAK

MODAK (MODalitets-AKtivering) er et logopædisk koncept til undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser, udviklet af den tyske kliniske lingvist Dr. Luise Lutz. Metoden bygger på et solidt teoretisk fundament og på Lutz’s mange års praktiske erfaringer med afasiramte.

Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram, samt supplerende multimodaleøvelser indeholdende sætningsudvidelser, øvelser med aktuelt billedmateriale, aviser, tekster og historier, der er tilpasset den enkeltes sproglige niveau, interesser og behov. Alle øvelser lægger op til, at den afasiramte handler aktivt og arbejder kommunikativt.

Grundprogrammet inddrager alle fire sproglige modaliteter (tale-forståelse-læsning-skrivning/stavning) i systematisk opbyggede øvelser. Der tages udgangspunkt i arbejdet med fire situationsbilleder, som alle kan beskrives ud fra en sætning bestående af subjekt-verbum-objekt. Den afasiramte opfordres til forskellige fastlagte sproglige handlinger, hvor de fire modaliteter kombineres og inddrages på skift. I syv trin opfordres den afasiramte til at udpege, matche sætninger med billederne, give først sætninger og efterfølgende billederne tilbage på verbal opfordring, lægge målordene med bogstavbrikker, skrive disse af med selvstændig indsætning af den betonede vokal, og til sidst selvstændig skrivning af målordet. Derefter følger en dialog omkring de fire billeder, hvor den afasiramte opfordres til at producere de objekter, der er blevet bearbejdet receptivt i de forudgående trin. På den måde adskilles ordfindings- og ordproduktionsprocesserne, hvilket gør metoden lettere "fordøjelig" for svært afasiramte.

Parallelt til grundprogrammet inddrages de ovennævnte forskellige supplerende øvelser, som opbygges og kombineres med hensyntagen til den afasiramtes præmorbide viden, interesseområder, sproglige formåen og udvikling. Da undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære, skabes dermed størst mulig motivation. Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed. Ved lette former for afasi eller efter god sproglig udvikling arbejdes der udelukkende med de supplerende øvelser.

Det overordnede mål for MODAK-undervisningen er at genopbygge den afasiramtes kommunikative evner. Der arbejdes gennemgående på, at den afasiramte får en god kommunikativ kontakt til sine omgivelser og på den måde kan genvinde terræn i forhold til aktivitet og deltagelse. MODAK arbejder ikke med at træne ord eller sætninger, men arbejder med målsætningen om at reducere de grundlæggende neurofysiologiske vanskeligheder, såsom problemer med neural hæmning, aktivering eller synkron bearbejdning. Ifølge Lutz er disse vanskeligheder årsag til typiske afatiske sprogproblemstillinger, såsom parafasier, neologismer, perseverationstendens, ordmobiliseringsbesvær m.m. Ud fra den ovennævnte syntaktiske grundstruktur subjekt-verbum-objekt har vi desuden en målsætning, der retter sig mod at gendanne og automatisere de sproglige processer. Dette foregår i små skridt ad gangen. Der arbejdes gennemgående i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst.

- Modalitetsaktivering i afasiundervisningen

Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere den danske oversættelse af bogen og undervisningsmaterialet:

”Modalitetsaktivering i afasiundervisningen – et undervisningsprogram”.

MODAK er et intensivt undervisningsprogram til afasiramte, et program som er udviklet i Tyskland af Dr. Luise Lutz. Undervisningsprogrammet kan anvendes til alle sværhedsgrader og former for afasi i alle rehabiliteringsfaser.

Med uddannelsesbaggrund inden for klinisk lingvistik, talepædagogik og psykologi har Luise Lutz undervist mange år på flere universiteter i Tyskland og har siden 1996 haft egen klinik med speciale i afasiundervisning.

Den danske udgave er et resultat af et nært samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg, ViSP.

Karina er ansat som logopædisk konsulent på ViSP. Karina har arbejdet med metoden gennem mange år i Tyskland og indgået i et samarbejde med Luise Lutz omkring oversættelse og bearbejdning af MODAK til dansksproget afasiundervisning.

Bogen gennemgår den teoretiske baggrund og beskriver detaljeret metoden og dens fremgangsmåde. Med bogen følger yderligere billedmateriale og registreringsark, som kan anvendes i undervisningen.

Bogen henvender sig til talepædagoger/logopæder/studerende med teoretisk kendskab til afasi, og som arbejder (eller ønsker at arbejde) med afasiramte i alle rehabiliteringsfaser.

Bogen og materialet udleveres i forbindelse med deltagelse i vores MODAK-kurser og må benyttes til eget undervisningsbrug.

Ved spørgsmål vedr. MODAK - kontakt Karina Lønborg på tlf. 2545 0634.

ViSP tilbyder kurser i MODAK - læs kursusbeskrivelserne her

På nuværende tidspunkt afholder ViSP løbende kurser i Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig.

Ønskes det, er der mulighed for at arrangere MODAK-kurser decentralt. Yderligere oplysninger herom fås ved henvendelse til ViSP.

Kommende kurser og arrangementer

Sangcafé på ViSP

Dato: 17. november 2021

Arrangement borger | Arrangement fagperson

Kontakt os for at høre nærmere

Karen Sørensen
centerleder

Tlf: 4041 2027

Jeg er virkelig glad for at kunne inddrage aviser og samtidig kunne bruge MODAK. Mine hårdt ramte borgere er virkelig glade for det - opg jeg oplever allerede fremgang.

Maiken, deltager på MODAK

Jeg testade igår att göra ett grundprogram med en patient som gått länge. "Kul, nästa vecka igen!" var hans spontane reaktion.

Malin, norsk deltager på MODAK

Det er et fantastisk koncept og jeg er i fuld gang med at bruge det i min praksis. Jeg oplever gensidig begejstring.

Mette, deltager på MODAK