Taleapraksi

Hvad er løbsk tale?
Løbsk tale skyldes problemer i de processer, der går forud for tanker og tale.
Løbsk tale er kronisk, og derfor er det vigtigt at lære at forholde sig til den løbske tale, så kommunikationen kan blive bedre.

Symptomerne på løbsk tale kan bl.a. være:

  • hurtig, stødvis og utydelig tale
  • gentagelser af stavelser, ord og lyde (stammen)
  • brudstykker af “sort tale”
  • sammentrækninger af ord
  • afbrudte sætninger

I svære former af løbsk tale kan der også være tale om mangel på opmærksomhed, overblik og struktur, koncentrationsproblemer, springende tankegang og problemer med at lytte.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og vil blive tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt.
Det er vigtigt, at der læres at kommunikere bedre gennem gode talestrategier.

Formålet med undervisningen er at:

  • få bedre struktur på talesproget
  • nedsætte taletempoet
  • tydeliggøre sprogrytmen
  • forbedre udtalen
  • fokusere på samtalepartneren

I undervisningen bruges video, lydoptagelser og spejl, hvorved borgeren lærer at analysere og modificere sin løbske tale (selvmonitorering). Der afprøves evetuelt også tekniske hjælpemidler.

Undervisningen foregår som eneundervisning eller i grupper. Grupperne sammensættes hvis flere med samme lidelse kan have gavn og glæde af at deltage i fælls undervisning, rådgivning og vejledning.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening