Stillingsopslag

Autoriseret Neuropsykolog

På kommunikationscenteret ViSP søger vi en neuropsykolog til at være en del af indsatsen ifht. voksne med kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder.

Stillingen er på 37 timer hvoraf 7 timer i gennemsnit pr. uge er afsat til sparring og supervision på Hjerneskadecenteret og Neuropædagogisk Center i Næstved.

Den overvejende del af dine timer er knyttet til de opgaver, ViSP varetager, og derfor vil du i din ansættelse være forankret på ViSP. Dit kontor og primære mødested vil være på ViSP.
ViSP servicerer tre kommuner, og det vil derfor være en fordel, at du har kørekort.

Hvilke forventninger har vi til dig der skal være vores nye kollega

Ansættes du som neuropsykolog på ViSP har vi en forventning om at du tilgår opgaven med ydmyghed. Vi ser gerne, at du har erfaring med at samtale med mennesker med udfordringer – det være sig den ramte såvel som dennes pårørende.
Du har erfaring med test, udredning samt analyse af resultaterne og du er god til at formidle på skrift. Det giver mening for dig i et samarbejde med andre fagpersoner at indgå i en drøftelse af den pædagogiske indsats. Du indgår gerne i visitation af henviste borgere.
Du er vant til at tilbyde supervision og sparring til en bred gruppe af fagpersoner.
Du har erfaring med rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.
Du formår at arbejde selvstændigt og planlægge din tid i overensstemmelse med dine kollegers behov for fx sparring og supervision.

Dine kolleger er specialiserede og erfarne med anden faglig baggrund end din, og tilsammen tilbyder I en kompetent tværfaglig indsats i et samarbejde med borgerne og deres pårørende.

På ViSP er du ikke tilknyttet et bestemt team – men er ansat til at indgå i fx sparring bredt set.
Da du vil være den eneste fagperson med en neuropsykologisk uddannelse, vil vi støtte dig i at indgå i faglige netværk i regi af fx. DTHS (Danske Tale- Høre og Synsinstitutioner).

På ViSP har vi høje faglige ambitioner og vi synes selv at vi er gode til at være kolleger.

Der er fri henvisningsret til ViSP, og det betyder, at vi selv visiterer.
Til daglig er vi opdelt i teams, der tilbyder undervisning målrettet specifikke udfordringer.

Du kan se job- og personprofilen her

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL Dansk Psykolog Forening.

Tiltrædelse d. 1. marts 2022.

Arbejdstid pr. uge 37 timer.

Vil du vide mere
Kontakt gerne centerleder Karen Sørensen og hør mere om hvem vi er og hvordan din profil kan matche vores.
Karen træffes på tlf.:4041 2027.

Ansøgningsfrist onsdag d. 12. januar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 19. januar 2021.

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved

Telefon 5588 6900

Send digital post (kræver NemID)

Hørekonsulenterne har telefontid
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Administrationen har telefontid
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Følg os på Facebook