Stillingsopslag

ViSP søger ny kollega til Kognitivt team. Teamet du bliver en del af består af 7 nære kolleger, og der er selvfølgelig mulighed for kollegial sparring med kolleger fra de øvrige teams på ViSP.

Vi forventer at du har en uddannelse som speciallærer, kandidat i audiologopædi, eller anden relevant uddannelse.

Du vil i din ansættelse være tilknyttet Kognitivt team, der varetager udredning- undervisnings- og rådgivningsopgaver for mennesker med kognitive senfølger efter hjerneskade og hjernerystelse.

Undervisningen foregår som ene- eller holdundervisning og er placeret på undervisnings- og træffesteder i vores tre samarbejdskommuner eller i borgerens eget hjem.
Der samarbejdes tæt med pårørende og andre fagpersoner.
Undervisning og rådgivning sker i et tæt samarbejde med borger, pårørende, arbejdsplads, uddannelsesinstitution samt de fagpersoner der udover os selv er involveret i borgerens forløb.

Vi tilbyder

  • et miljø med højt fagligt niveau og gode kolleger
  • muligheder for faglig udvikling, opdatering og sparring
  • arbejdstid placeret på ugens fem hverdage

Vi søger en kollega, der

  • ønsker at bidrage til det faglige miljø
  • kan lide at arbejde i en teambaseret organisation
  • mestrer selvstændig tilrettelæggelse og prioritering af arbejdsopgaver
  • har borgeren i centrum og fokus på kerneydelsen
  • kan agere i et tværfagligt samarbejde
  • har kørekort

Du kan se job- og personprofilen her.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Tiltrædelse 1. oktober 2021.

Arbejdstid pr. uge 37 timer.

Vil du vide mere
Er du meget velkommen til at kontakte specialpædagogisk konsulent Vicki Ourstrup Gylden på tlf. 2545 0074 eller centerleder Karen Sørensen tlf. 4041 2027 (i uge 29 træffes dog ingen).

Ansøgningsfrist onsdag den 18. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 25. august 2021 fra kl. 8.30.

Find stillingsopslag på Jobnet

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved

Telefon 5588 6900

Send digital post (kræver NemID)

Hørekonsulenterne har telefontid
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Administrationen har telefontid
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Følg os på Facebook