Stillingsopslag

ViSP søger en faglig stærk og erfaren kollega til Kognitivt team. Teamet du bliver en del af, består af 6 kolleger og der er selvfølgelig mulighed for kollegial sparring med kolleger fra de øvrige teams på ViSP.

Du har erfaring med rehabilitering af unge og voksne med følger efter erhvervet hjerneskade, hjernerystelse samt unge og voksne med kognitive udfordringer af anden årsag end hjerneskade. Du har et analytisk blik og formår sammen med den voksne/unge, at indsamle viden om udfordringer, kompetencer og potentialer, som kan omsættes til en pædagogisk praksis til gavn for den borger du samarbejder med. Du er derfor i stand til at undervise, formidle viden, rådgive og vejlede en til en og i grupper.
Et væsentligt element i dit arbejde er at beskrive hvad der er på spil for den enkelte borger og derfor er det afgørende at du mestrer skriftlig formidling. Alle forløb afslutter du med en skriftlig evaluering, hvoraf en del anvendes, når jobcenteret skal træffe beslutning om en borgers forsørgelsesgrundlag.

Uanset hvilken faglig baggrund du kommer med, lægger vi vægt på, at du har erfaring med og kompetencer indenfor rehabilitering. Det er også vigtigt, at du er god til at møde andre mennesker, og favne dem uanset, hvilke udfordringer de kommer med.
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være speciallærer, kandidat i audiologopædi, ergoterapeut, cand.pæd, cand.pæd.pæd.psyk. eller en sundhedsfaglig uddannelse med relevant erfaring.

Du vil i din ansættelse være tilknyttet Kognitivt team der varetager udredning- undervisnings- og rådgivningsopgaver for mennesker med

 • kognitive senfølger efter hjerneskade og hjernerystelse.
 • kognitive følger af anden årsag end hjerneskade.

Undervisningen du skal stå for, foregår som ene- eller holdundervisning.
Samtaler og eneundervisning foregår på undervisnings- og træffesteder i vores 3 samarbejdskommuner eller i borgerens eget hjem.
Samtaler, undervisning og rådgivning sker i et tæt samarbejde med borger, pårørende, arbejdsplads, uddannelsesinstitution og de fagpersoner der udover os selv er involveret i borgerens forløb.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Et miljø med højt fagligt niveau og gode kolleger.
 • Mulighed for faglig udvikling, opdatering og sparring.
 • Arbejdstid placeret på ugens 5 hverdage.

Vi søger en kollega, der

 • har viden om og erfaring med kognitiv rehabilitering.
 • ønsker at bidrage til faglig udvikling.
 • mestrer selvstændig tilrettelæggelse og prioritering af arbejdsopgaver.
 • har fokus på borgeren, borgerens pårørende og kerneydelsen.
 • kan agere i et tværfagligt samarbejde.
 • har kørekort.

Du kan se job- og personprofilen her.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Tiltrædelse 1. december 2021.

Arbejdstid pr. uge 37 timer.

Vil du vide mere
Du er meget velkommen til at kontakte souschef Ulla Christiansen på tlf.: 2344 0206 (i uge 40,41) og centerleder Karen Sørensen på tlf.: 4041 2027 (i uge 40,42).

Ansøgningsfrist onsdag den 20. oktober 2021.
(Indkaldelse til samtaler udsendes mandag den 25. oktober 2021).

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. oktober 2021.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved

Telefon 5588 6900

Send digital post (kræver NemID)

Hørekonsulenterne har telefontid
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Administrationen har telefontid
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Følg os på Facebook