Læsp

Hvad er læsp?
Læsp er en udtaleforstyrrelse, der rammer s-lyde og s-lignende lyde. Årsagen kan være:

  • en perifer organisk defekt, som fx afvigende tandstilling eller læbeganespalte
  • funktionel betinget, som fx dårlig vane, imitation af omgivelser eller mundmotoriske problemer
  • hørenedsættelse

Der findes forskellige former for læsp. Hyppigt ser vi et såkaldt fortungelæsp, også kaldet mellemtandslæsp, hvor tungen ofte er synlig ved udtale af s-lyden, eller et såkaldt ”ungpigelæsp”, hvor tungespidsen støder mod fortænderne. Derudover findes der et sidelæsp, hvor luften viger ud til en eller begge sider, et bagtungelæsp eller et fløjtelæsp, der er karakteriseret ved en piftelyd.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSP’s talepædagogiske konsulenter foretager først og fremmest en udredning af udtalevanskelighederne. Efterfølgende vil der være mulighed for at påbegynde et undervisningsforløb, hvis dette vurderes relevant. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer, og der vil i samarbejde med borgeren blive udarbejdet forskellige målsætninger, som der arbejdes hen i mod. Indholdet vil som regel omfatte følgende:

  • information om taleorganernes funktion
  • identifikation og bevidstgørelse af artikulationsproblemet
  • målrettede mundmotoriske øvelser
  • artikulation.

Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller i grupper. Borgeren vil modtage råd, vejledning og strategier til forbedring af artikulationen, samt øvelser til selvstændig træning af mundmotorik og udtale uden for undervisningssituationen.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening