Udvikling og læring2018-06-27T14:42:05+00:00

Udvikling og Læring

Vi hjælper borgere der har vanskeligheder med:

  • Opmærksomhed, hukommelse og struktur – fx ADHD eller autisme
  • Psykisk sårbarhed og kognition – fx angst eller stress
  • Læsning og skrivning – fx dysleksi (ordblind)
  • Matematik – fx dyskalkuli (talblind)

Der tilbydes primært udredninger af vanskelighederne, korte afdækkende undervisningsforløb, samt råd og vejledning til uddannelsessted eller arbejdsplads.

Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere, uu-vejledere, uddannelsessteder og andre samarbejdspartnere, og hjælper med at sikre at der bliver taget højde for de forskellige udfordringer.

Ydelser indenfor udvikling og læring

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

ViSPs Hotline – tlf. 5588 6901
– Kognitive vanskeligheder
torsdag kl. 13.00 – 14.00
– Sproglige eller talemæssige vanskeligheder
torsdag kl. 15.00 – 16.00

Send digital post (kræver NemID)

Aktiviteter og nyheder

Åbent hus i høreafdelingen i anledning af World Hearing Day 2019

Dato: 4. marts 2019

Arrangement borger

Informationsmøde om tinnitus, Menière og lydfølsomhed i Vordingborg

Dato: 6. marts 2019

Arrangement borger

Informationsmøde om tinnitus, Mèniere og lydfølsomhed i Næstved

Dato: 7. marts 2019

Arrangement borger