Velkommen til ViSP

Der er fri henvisningsret til ViSP, hvilket betyder, at alle borgere i medlemskommunerne kan henvende sig direkte til ViSP. Ligeledes kan sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere rette henvendelse til ViSP på borgerens vegne.

Henvisningen kan ske via vores selvbetjeningsside hvorefter borgeren vil blive kontaktet inden for 15 hverdage.
Hvis der er spørgsmål til henvisningsskemaet, så ring gerne på 5588 6900.

Det er vigtigt, at ViSP sammen med henvisningsskemaet modtager alle oplysninger i sagen. Det kan være relevante journalnotater om sygdomsforløbet fx scanningsresultater af hjernen, genoptræningsplan, neuropsykologisk undersøgelse mm.

Hørekonsulenterne kan kontaktes

Pr. telefon
Direkte linje til hørekonsulenterne – ring 5588 6900 og tast 1
Mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 8.00 og 9.00

Her gives telefonrådgivning og der er mulighed for at aftale tid med hørekonsulenterne.
Oplys navn, adresse og cpr-nummer.

Ved eventuelle afbud er telefonen på ViSP åben mandag til fredag
kl. 8.00-12.00 på telefon 5588 6900

Pr. mail
Send via digital post (Husk at skrive “Att. høreafdelingen” i emnefeltet)

Her er der er mulighed for at aftale tid med hørekonsulenten eller sende konkrete spørgsmål.

Husk at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

Træffesteder
Find adresser på vores lokale træffesteder i Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner.

Se træffestederne her

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Hotline – tlf. 5588 6901

Faglige eller psykiske/sociale vanskeligheder
Tirsdag kl. 9.00 – 10.00
Kognitive vanskeligheder
Onsdag kl. 13.00 – 14.00
Sproglige eller talemæssige vanskeligheder
torsdag kl. 14.00 – 15.00

Send digital post (kræver NemID)

Følg ViSP på facebook