Kognitive kommunikationsvanskeligheder

Hvad er kognitive kommunikationsvanskeligheder?
Kognitive kommunikationsvanskeligheder anvendes som betegnelse for sproglige vanskeligheder, der skyldes hjerneskader udenfor de egentlige sprogområder i hjernen. Disse skader bevirker primært forstyrrelser i en række grundlæggende kognitive funktioner. I kommunikationen viser det sig primært som vanskeligheder i forhold til måden, sproget bruges på. Forstyrrelserne kommer f.eks. til udtryk som nedsat evne til at strukturere samtaler og kommunikere hensigtsmæssigt, nedsat evne til planlægning og overblik eller nedsat hukommelse og koncentrationsevne.
Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan opstå som følge af en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning (apopleksi), et slag mod hovedet (hovedtraume), operativt indgreb eller sygdom (tumor, infektioner m.m.).

Hvordan viser kognitive følgevirkninger sig efter en skade i hjernen?

Vanskelighederne ses oftest som:

 • nedsatte opmærksomheds,- indlærings- og hukommelsesfunktioner
 • øget træthed og nedsat initiativ
 • overblik- og planlægningsvanskeligheder
 • nedsatte rum/retningsfunktioner

Derudover

 • følelsesmæssige ændringer (fx øget angst, irritation, temperament)
 • sociale vanskeligheder
 • manglende indsigt af egne situation

Årsager til vanskeligheder

Dækker bl.a. over følgende diagnoser:

 • apopleksi (blødninger eller blodpropper i hjernen)
 • traumer (trafikuheld, fald, vold)
 • sygdomme i hjernen
 • iltmangel

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSP kan tilbyde en specialpædagogisk udredning med fokus på ressourcer og begrænsninger. Udredningen vil pege på relevante foranstaltninger, hvoraf eneundervisning er den centrale indsats, men også gruppeundervisning, hvor den ramte møder andre i lignende situationer er centralt.

Der undervises i psykoedukation, for at opnå indsigt i og forståelse af egen situation, samt hvilken betydning følgerne kan have i hverdagen og på arbejdsmarkedet. Derudover undervises der i:

 • opmærksomhed og hukommelse
 • træthed/energiforvaltning
 • krise og kriseteorier
 • ændret personlighed og livsvilkår og kvalitet
 • fysisk aktivitets betydning
 • ændringer for de pårørende

I både ene- og gruppundervisningforløb arbejdes der med individuelle mål. Træning og kompensation af de kognitive vanskeligheder er hovedindholdet, så både dagligliv og arbejdsliv klares med hensigtsmæssige strategier.

Der kan også, hvor det vurderes som hensigtsmæssigt, tilbydes rådgivning og vejledning til den ramte samt til pårørende, personale eller arbejdsplads/kollegaer omkring den ramte.

Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening