Udvikling og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Kognitiv coaching

Alle ViSPs medarbejdere har i 2015 gennemført en uddannelse i kognitiv coaching. Anvendelsen af metoden er en integreret del af specialundervisningen for voksne på ViSP.

I 2016 er fire medarbejdere blevet certificerede indenfor denne metode ved Irene Oestrich Chefpsykolog, Ph.d. Specialpsykolog i psykiatrien og specialist og supervisor i kognitiv adfærdsterapi.

Kognitiv coaching er baseret på videnskabeligt afprøvede psykologiske metoder og indlæringspsykologiske principper, der har været anvendt til personer med psykosociale vanskeligheder igennem de sidste 60 år og med så god effekt, at sundhedsmyndighederne verden over anbefaler denne metode som første valg (Kilde: Oestrich, 2010).

Kognitiv coaching – tilkøb
Formålet med kognitiv coaching er at arbejde med udvikling af borgerens sociale og emotionelle færdigheder samt forbedring af borgerens kommunikations- og problemløsningsevner.

Det er muligt at tilkøbe individuelle coachingforløb til borgere med behov for dette.

Konsulenterne arbejder ud fra borgerens ønske om forbedring eller ændring af specifikke personlige og/eller sociale problemstillinger enten i dennes hverdag, i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.