Kalender og nyheder2018-10-24T16:34:14+00:00

Kalender

Åbent hus i høreafdelingen i anledning af World Hearing Day 2019

Dato: 4. marts 2019

Tid: 13.00-15.00

Sted: Høreafdelingen på ViSP, Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved

Arrangement borger

Kom og bliv klogere på hørelse, kommunikation, høretekniske hjælpemidler, lydfølsomhed, tinnitus og meget mere.

Hørekonsulenterne på ViSP markerer den internationale høredag med en udstilling og sjove opgaver, hvor viden om hørelse kan afprøves.

Eftermiddagen byder også på mulighed for at sige farvel til Høre- og Specialkonsulent Henrik Mors, der har valgt at gå på pension ved udgangen af marts.

Vi glæder os til en hyggelig og uformel eftermiddag med kaffe, kage og fokus på hørelsen

Tilmelding er ikke nødvendig, vi håber at se så mange som muligt!

 

Informationsmøde om tinnitus, Menière og lydfølsomhed i Vordingborg

Dato: 6. marts 2019

Tid: 19.00-21.00

Sted: Hollænderhavens Forsamlingshus, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Arrangement borger

Hvad er tinnitus og Meniére? Hvilke behandlingsmuligheder er der og hvad kan man selv gøre?

Hørekonsulenter fra ViSP afholder i samarbejde med Høreforeningen – lokalafdeling Vordingborg – informationsmøde om tinnitus i Hollænderhaven.

Indhold

 • Hvad er tinnitus?
 • Emnerne Menière og lydfølsomhed berøres
 • Hvad ved vi om behandlingsmuligheder?
 • Hvad kan man selv gøre?
 • Det alternative tilbud – andre former for behandling
 • ViSP’s tilbud

 

Entre 40 kr. inkl. kaffe/te/kage.

Tilmelding senest d. 4. marts til Jørn Nielsen på tlf. 55 37 21 86 el. mail: jejoe@nyraad.net 

Vil du vide mere – ring gerne på 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9  i hørekonsulenternes telefontid

ellers læs mere på Høreforeningens hjemmeside

Informationsmøde om tinnitus, Mèniere og lydfølsomhed i Næstved

Dato: 7. marts 2019

Tid: 18.30-21.00

Sted: Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved

Arrangement borger

 

Hvad er tinnitus og Meniére? Hvilke behandlingsmuligheder er der og hvad kan man selv gøre?

Kom til informationsmøde hos ViSP og hør mere.

 

Indhold

 • Hvad er tinnitus?
 • Emnerne Menière og lydfølsomhed berøres
 • Hvad ved vi om behandlingsmuligheder?
 • Hvad kan man selv gøre?
 • Det alternative tilbud – andre former for behandling
 • ViSP’s tilbud

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
Vil du vide mere – ring gerne på 5588 6900 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-9  i hørekonsulenternes telefontid

At leve med en hjerneskade

Dato: 13. marts 2019

Tid: 13.00-16.00

Sted: Caféen på ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved

Arrangement borger | Arrangement fagperson

I anledning af den internationale hjerneuge inviterer ViSP i samarbejde med Hjerneskadecentret i Næstved til foredraget

“At leve med en hjerneskade”.

 

Kom og hør to spændende foredragsholdere fortælle om livet efter en erhvervet hjerneskade og de følgevirkninger hverdagen efterfølgende kan være præget af.

 

Kim Andersen er foredragsholder og har en hjerneskade som følge af apopleksi. Kim fortæller om, hvordan man kommer videre efter en blodprop i hjernen når man kun er 45 år og har barn, ægteskab og karriere. Og om hvordan man håndterer identitetstabet.

 

Kenneth Kinastowski er ligeledes foredragsholder og har en hjerneskade pga. meningitis. Kenneth fortæller om livet med den hjerneskadetræthed han oplever på egen krop, men har lært ved at leve med. Han fortæller bl.a. om nogle forskellige virkemidler, der har hjulpet ham og hvordan han har fundet ud af at tackle og håndtere trætheden og den søvnsygdom han også lider af. Heldigvis er han i dag er jeg et sted hvor han får optimal udnyttelse af den mentale energi der er tilbage.

Arrangementet finder sted d. 13. marts kl. 13-16 i caféen på ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved.

 

Kl. 13.00 – 13.10 – Fælles velkomst v/ , Helle Djuraas – Afdelingsleder ViSP og Tine Malmros – Centerleder Hjerneskadecentret

Kl. 13.10 – 14.10 – Oplæg v/ Kim Andersen

kl. 14.10 – 14.30 – Kaffe og kage

kl. 14.30 – 15.30 – Oplæg v/ Kenneth Kinastowski

kl. 15.30-16.00 – Afslutning med sang og kort præsentation af kommende arrangementer på ViSP

 

Tilmelding via Nemtilmeld eller til ViSPs administration på tlf. 5588 6900 senest d. 11. marts kl. 12.00

Sangcafé på ViSP – i anledning af “International hjerneuge 2019”

Dato: 19. marts 2019

Tid: 16.00-17.30

Sted: Caféen på ViSP, Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved

Arrangement borger

 

 

I anledning af den internationale hjerneuge inviterer VISP til en sangcafé
tirsdag d. 19.03.19 kl. 16.00-17.30 i caféen på VISP, Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved.

 

Alle med tilknytning til ViSP – elever, borgere, pårørende (både tidligere og nuværende) er hjerteligt velkomne til en hyggelig eftermiddag med fællessang, musik, kaffe & kage.

 

ViSP har søgt og modtaget fondsmidler fra ’Rigmor og Otto Peschardts Fond til Støtte for Afasiramte til afholdelse af arrangementet.

Vi har valgt at fokusere på fællessang, da sang har gavnlig virkning på mange planer:

 • muskulaturen til tale og respiration styrkes
 • Stemmen styrkes
 • Ordmobilisering øges
 • Hukommelsen bedres
 • Vejrtrækning og hjerterytme synkroniseres blandt sangere og hjerterytmen sænkes
 • Humøret bedres
 • Samhørighedsfølelsen øges
 • Stress mindskes og immunforsvaret styrkes

 

Når vi synger, udløser vi de gode signalstoffer i kroppen, bl.a. lykkehormonet endorfin og samhørighedshormonet oxytocin. Kortisol-niveauet, der er forhøjet hos folk med stress og øger risikoen for bl.a. blodpropper, sænkes.

Kom og vær med – det gratis at deltage.

Hvis du selv har et sangønske, så kontakt os gerne inden arrangementet, så sørger vi for at printe tekster, så alle kan synge med.

 

Tilmelding senest d. 15. marts via Nemtilmeld eller til administrationen på 5588 6900

 

Pårørendeundervisning

Startdato: 3. april 2019

Slutdato: 10. april 2019

Tid: 18.30-20.30

Sted: Caféen på ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved

Arrangement borger

En hjerneskade rammer også de mennesker, der er tæt på den ramte. Mange pårørende oplever en række reaktioner, som kan være svære at tackle og derfor tilbyder ViSP Pårørendeundervisning for dig, der er pårørende til et familiemedlem med en erhvervet hjerneskade (der er henvist til ViSP).

Undervisningen foregår over to sammenhængende aftner og indeholder bl.a. følgende emner:

 • Orientering om ViSP og de tilbud som der gives
 • Viden om hjerneskaders følger – herunder kognitive, sproglige, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige ændringer
 • Rollen som pårørende
 • Ændringer i ansvars- og rollefordeling samt rutiner i familien
 • At være pårørende, kriseforløb og forvaltning af egne ressourcer
 • Orientering af tilbud fra det offentlige

Og så giver det mulighed for at møde andre pårørende.

 

Pårørendeundervisning er et tilbud til borgere i Faxe, Vordingborg og Næstved Kommuner.

Datoer for Pårørendeundervisning er d. 3. + 10. april – begge dage kl. 18.30 – 20.30

 

Tilmelding senest d. 29. marts 2019 til administrationen på tlf. 5588 6900

Informationsmøde om stemmen

Dato: 15. maj 2019

Tid: 16.00-17.30

Sted: ViSP, Birkebjerg allé 3, 4700 Næstved

Arrangement borger

Hvordan har din stemme det?

Oplever du ind imellem hæshed, rømmetrang eller stemmetræthed?

Ønsker du viden om din stemme og vejrtrækning?

Vil du gerne vide, om du kan bruge din stemme bedre?

Ønsker du gode råd og enkle øvelser til forebyggelse af stemmevanskeligheder?

 

Kom til informationsmøde hos VISP onsdag d. 15. maj kl. 16.00-17.30 i Caféen på ViSP, Birkebjerg allé 3 i Næstved, hvor Sidsel Mørch fra stemmeteamet på VISP vil fortælle om god stemmebrug.

Det er gratis at deltage – tilmelding via https://nk02.nemtilmeld.dk/209/ senest d. 10. maj 2019

https://visp.dk/events/kategori/kalender/

Nyheder

Der er ingen kommende begivenheder.

Indlæg

Seneste indlæg