Jobbevarende hjælpemidler

Jobbevarende hjælpemidler efter lov om aktiv beskæftigelse
Hvis en borger har behov for jobbevarende hjælpemidler, skal borgeren søge om disse i det Jobcenter, borgeren er tilknyttet.

Der søges ved at fremsende et ansøgningsskema, AB 441, som findes på jobnet.dk. Find ansøgningsskemaet her.

Hvis borgeren har et læse- og skriveproblem, vil virksomhedskonsulenten sende ansøgningen videre til ViSP for udredning af hvilket hjælpemiddel, der kompenserer borgeren, så dennes job kan varetages og dermed bevares.

Jobcenteret kræver, at der foreligger en ordblindetest, hvis det drejer sig om læse- og skrivekompenserende hjælpemidler. Hvis borgeren ikke har en ordblindetest, kan ViSP foretage testen.

Læs mere om ordblindetest her

IKT hjælpemidler

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening