Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Job uddannelse og hørelse

Fakta om hørehæmmede i erhverv/under uddannelse
Ca. hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen.

Hørenedsættelse, tinnitus, Menière og lydfølsomhed kan give svære udfordringer i forbindelse med job og uddannelse.
Ofte er det borgeren selv, der henvender sig til ViSP for at få hjælp og støtte til at løse de opståede problemstillinger.

Hvad tilbyder ViSP?
ViSP har i høreafdelingen hørekonsulenter med speciale i uddannelses- og erhversvsager.

Hørekonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning og evt. koordination af sager, hvor der er kontakt til jobcenter, uddannelsessted og arbejdsplads ud fra en specialpædagogisk synsvinkel.

Ved behov for hjælpemidler tilbyder ViSP afprøvning og anbefaling af de hjælpemidler, der kan kompensere for problemer, som høretabet giver i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsplads/uddannelse eller blot afhjælpe mindre problemer, som den nedsatte hørelse giver. Det er jobcentret, der har bevillingsmyndigheden.

ViSP kan vejlede både arbejdstager og arbejdsgiver i forhold til ændringer på arbejdspladsen eller i arbejdsfunktioner, der kan mindske eller måske helt afhjælpe virkningerne af hørehandicappet.

I forbindelse med uddannelse kan ViSP ved henvendelse fra uddannelsesinstitutionen og SPS-ansvarlige (specialpædagogisk støtte) afprøve/anbefale hjælpemidler samt vejlede studievejleder og undervisere i forhold til selve uddannelsen og evt. praktik og erhvervsvalg. Det er SU-styrelsen, der har bevillingsmyndigheden. Læs evt. mere på www.spsu.dk

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening