Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Individuelt tilrettelagt forløb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte person og dennes situation.

Efter udredning af funktion og funktionsnedsættelse på det sprog-talemæssige samt på det kognitive område, udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samråd med den enkelte og evt. pårørende. Der tilrettelægges et individuelt tilpasset undervisningsforløb med såvel specifikke, kortsigtede mål som helhedsprægede, langsigtede mål.

Tilbuddet organiseres som eneundervisning, holdtræning og gruppeforløb.
De forskellige aktiviteter kan tilbydes sideløbende. På den måde kan der etableres et timemæssigt intensivt forløb, hvis det er det mest hensigtsmæssige. Eneundervisningen kan foregå på VISP eller i eget hjem.