Høre- afdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Høretekniske hjælpemidler

Hvornår er der behov for høretekniske hjælpemidler?
Behovet for høretekniske hjælpemidler kan opstå, hvis brugen af høreapparater ikke i tilstrækkelig grad afhjælper den hørehæmmedes vanskeligheder. Det kan både gøre sig gældende privat, under uddannelse eller på arbejdspladsen. Her kan det være relevant med høreteknisk udstyr bl.a. til fjernsyn, telefonering, alarmering og/eller i kommunikative sammenhænge.

Hvad gør hørekonsulenten?
På ViSP vil hørekonsulenten indledningsvis udrede hørevanskelighederne. Det relevante hjælpemiddel afprøves, og der undervises i brugen af dette. Hvis hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper problemet i forhold til borgerens livssituation og dagligdag, assisteres med udfærdigelsen af ansøgningen til den pågældende kommune, (jvf. Serviceloven §112 og LAB-loven).
Hjælpemidler og eventuel arbejdspladsindretning bevilges af jobcentret i bopælskommunen i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100.

Høre- afdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening