Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Høreapparater

Pædagogiske justeringer af høreapparat

Hvis man er høreapparatbehandlet på en offentlig høreklinik (på sygehuset), har man mulighed for at få sine høreapparater justeret på ViSP i forbindelse med undervisning. De første tre måneder efter udleveringen skal justeringer foregå på høreklinikken.

Hørelsen ændrer sig ofte gradvist, og det er derfor vigtigt indimellem at få høreapparatet justeret, så udbyttet optimeres.

Man kan møde op i træffetiden – se træffesteder og træffetider her eller man kan få en tid hos en hørekonsulent efter aftale – se kontakt

Ved justering af høreapparatet kan man bl.a. ændre lydniveauet samt regulere høreapparatets øvrige funktioner (f.eks. fjerne/tilføje programmer og aktivere en volumenkontrol).

Hvis man har fået udleveret sit høreapparat hos en privatpraktiserende ørelæge eller hos en privat forhandler af høreapparater, skal alle justeringer foregå der.

God hørelse kræver mere end god teknik. Hørekonsulenten vil derfor give råd og vejledning om kommunikation, vedligeholdelse af høreapparaterne, korrekt isætning m.m. Dette tilbud gælder for alle borgere, uanset hvor høreapparatet er udleveret.


ViSPs tilbud:
Privat-
indkøbte høreapparater
Høreapparatbutik
Offentligt udleverede høreapparater


Høreklinik

Offentligt udleverede høreapparater


Puljeørelæge

Afprøvning/ansøgning af høretekniske hjælpemidler

Undervisning i og justering af høreapparat i eget hjem

Undervisning i og justering af høreapparat på ViSP

Vedligeholdelse af høreapparater/høreomsorg i Næstved og Vordingborg Kommuner

Rådgivning/vejledning

Undervisning vedrørende:

APD, CI, kommunikation, job, uddannelse og hørelse, Menière, lydoverfølsomhed,
tegnstøttet kommunikation og tinnitus

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening