Læsning og læring

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Hjernerystelse

Anbefaling de første 1-3 måneder:

 • Planlæg hvile pauser i løbet af dagen, hvil kan være liggende, siddende med lukkede øjne og altid uden digitale medier
 • Skærm dig mod for meget lys og lyd (brug evt. solbriller og kasket udendørs)
 • Spis og drik regelmæssigt
 • Gå ture – få frisk luft. Undgå høj puls ved aktivitet
 • Begræns/undgå brug af computer, TV, kigge på telefon og tablet

ViSP tilbyder

 • Udredning af dine kognitive udfordringer og ressourcer
 • Fysisk udredning
 • Undervisning

Eneundervisning med fokus på din hverdag.

 • Hvad sker der i hjernen, når man får en hjernerystelse
 • Følgevirkninger efter en hjernerystelse
 • Træthed og energiforvaltning
 • Det overaktive sanseapparat
 • Senfølger: smerter, lys, lyd, udtrætning samt andre kognitive funktionsvanskeligheder
 • Planlægning, struktur og initiativ
 • Identitet og personlige mål, herunder arbejdsmæssige mål
 • Kost, søvn, dagslys og motions betydning

Holdundervisning.

 • Holdundervisningen har til hensigt at give større indsigt i og forståelse af din egen situation, samt hvilken betydning senfølgerne kan have i din almindelige hverdag og evt. på din tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Senfølgerne er ikke nødvendigvis en blivende tilstand, og du vil i undervisningsforløbet blive præsenteret for strategier til at minimere dine udfordringer samt forskellige måder til at kompensere for dine vanskeligheder
 • Holdforløbet vil give dig mulighed for at sparre med andre i samme situation som dig

Arbejdsafklarende forløb som tilkøb

 • At opnå en afklaring af arbejdsevnen
 • At sætte borgeren i centrum vha. en helhedsorienteret og målrettet indsats
 • At borgerens arbejdsmarkedserfaring og netværk inddrages i processen