ViSP for fagpersoner

Velkommen til ViSP

ViSP varetager specialundervisning for voksne for Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Specialundervisningen på ViSP omfatter udredning, undervisning og rådgivning og vejledning inden for følgende områder:

  • Hørevanskeligheder
  • Kognitive vanskeligheder fx efter erhvervet hjerneskade
  • Talevanskeligheder fx efter erhvervet hjerneskade, stamme, stemme eller operationer
  • Specifikke funktionsvanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder som fx ADHD eller autisme, dysleksi (ordblindhed) eller dyskalkuli (talblindhed)
  • Udredning i forhold til kompenserende hjælpemidler  såsom IKT-løsninger (Informations- og KommunikationsTeknologi)

Hvis du som fagperson skal henvise en borger, så download henvisningsskemaet nedenfor – vejledning til afsendelse findes nederst i dokumentet.

Husk at få mundtligt samtykke fra borgeren og sæt kryds i feltet, så vi hurtigst muligt kan påbegynde forløbet.

Download henvisningsskema – for fagpersoner

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00
– tryk 1 for høreafdelingen

Høre- afdelingen

Hjerne og kognition

Tale, sprog og stemme

Udvikling og læring

IKT-hjælpemidler

Nyheder og arrangementer

Der er ingen kommende arrangementer i kalenderen lige nu

Hvad kan vi gøre for dig

Der er fri henvendelsesret, hvilket betyder at borgere og fagpersoner kan henvende sig direkte til ViSP via henvisningsskemaet nedenfor. Herefter vil borgere blive visiteret til det relevante tilbud.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud i vores ydelseskatalog.

Henvisningsskema
Ydelseskatalog
Medarbejdere

VISPs viden

ViSP afholder løbende kurser og arrangementer for fagpersoner, så hold øje med hjemmesiden og vores facebookside.

Hold især øje med MODAK, som ViSP udbyder i et samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg.

Det er også muligt at aftale kurser og faglige oplæg som er målrettet specifikke arbejdspladser.

Vidensenhed
Kurser