Dato: 30. marts 2022

Tid: 17.00 - 19.00

Sted: Caféen på ViSP, Birkebjerg Allé 3, Næstved

Arrangement borger

Når man er pårørende til en person, der rammes af hjernerystelse, kan livet ændre sig markant. Det er ikke kun den ramtes eget liv der ændres, men også personens pårørende, der bliver berørt af situationen.
Det kan være svært at være omsorgsfuld, tålmodig og forstående og samtidig have overskud til de praktiske opgaver, der løbende skal løses og som den ramte måske ikke magter i samme omfang som tidligere.

Pårørendeundervisning er for dig, der er pårørende til en hjernerystelsesramt med tilknytning til ViSP

Program:

  • Generel information om hjernerystelse
  • Tips og konkrete råd omkring hjernerystelse
  • Rollen som pårørende
  • Ændringer i ansvars- og rollefordeling samt rutiner i familien
  • At være pårørende, kriseforløb og forvaltning af egne ressourcer

Tilmelding til administrationen på tlf. 5588 6900 senest d. 28. oktober 2021