Startdato: 19. maj 2022
Slutdato: 20. maj 2022
Arrangement borger | Arrangement fagperson

Behöver du effektiva verktyg och strukturerad undervisning till din afasirehabilitering?

Anmäl dig till vår online MODAK-kurs v/Logoped Karina Lønborg

Vad är MODAK?

MODAK (MODalitets-AKtivering) är en tysk metod för logopedisk rehabilitering som lämpar sig för de flesta former av afasi i alla olika rehabiliteringsfaser.

MODAK består av ett strukturerat grundprogram samt fortsättningsprogram med multimodala övningar. Övningarna består av bildmaterial, tidningar, texter och berättelser anpassade för olika språknivå, intressen och behov.

Det övergripande målet med MODAK är återuppbyggnad av kommunikativa förmågor för ökad aktivitet och delaktighet. MODAK-programmet bygger på att reducera förvärvade neurokognitiva svårigheter såsom problem med hämning, aktivering och/eller synkron bearbetning samt återbygga och automatisera språkliga processer. Övningarna innehåller de fyra språkliga modaliteterna verbal produktion-auditiv förståelse-läsning-skrift.

Vi förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskap och erfarenhet av afasi.
Alla deltagare får ett exemplar av boken “MODAK – modalitetsaktivering i afasiundervisningen” på danska med tillhörande material. Boken skickas per post, material och åhörarkopior skickas på mail. Under kursen går vi igenom teoretisk bakgrund, ser på videoexempel och gör praktiska övningar.

Kursen ges på anpassad danska med löpande svensk översättning vid behov samt diskussion kring olikheter och likheter vid behandling i Sverige med logoped Marika Schütz. Alla åhörarkopior är översatta till svenska.

Kursdatum:

D. 19.+ 20. maj 2022 kl. 9 – 16:

+ d. 23. september 2022 kl. 9 – 16 (uppföljningskurs)

Pris för 2 dagars kurs + uppföljningskurs 3500,- Dkr.

Bok och material ingår i kursavgiften.

Anmälan senast 10. maj 2022

Registrering via Nemtilmeld