Startdato: 29. august 2019

Slutdato: 30. august 2019

Tid: 9.00-17.00

Arrangement fagperson

 

 

Har du brug for et effektivt værktøj og en struktureret fremgangsmåde
i din afasiundervisning?

Så meld dig til vores MODAK-kursus i august 2019.

 

 

Hvad er MODAK?

MODAK (MODalitets-AKtivering) er en tysk metode til logopædisk undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser. Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram, samt supplerende multimodale øvelser indeholdende sætningsudvidelser, øvelser med aktuelt billedmateriale, aviser, tekster og historier, der er tilpasset den enkeltes sproglige niveau, interesser og behov. Alle øvelser lægger op til, at den afasiramte handler aktivt og arbejder kommunikativt.

Det overordnede mål for MODAK-undervisningen er at genopbygge den afasiramtes kommunikative evner. Der arbejdes gennemgående på, at den afasiramte får en god kommunikativ kontakt til sine omgivelser og på den måde kan genvinde terræn i forhold til aktivitet og deltagelse. MODAK arbejder desuden med målsætningen om at reducere de grundlæggende neurofysiologiske vanskeligheder, så som problemer med neural hæmning, aktivering eller synkron bearbejdning. Derudover arbejder vi med at gendanne og automatisere de sproglige processer. I alle øvelser inddrager og kombinerer vi de fire sproglige modaliteter tale-forståelse-læsning-skrivning.

Kursusindhold:

Vi forudsætter, at deltagerne medbringer et grundlæggende kendskab til afasi. Kurset bliver afholdt delvist på engelsk og mest på dansk med dansk powerpoint-præsentation og med mulighed for oversættelse af spørgsmål undervejs. Alle deltagere vil få et eksemplar af bogen “MODAK – modalitetsaktivering i afasiundervisningen” med de tilhørende materialer.

På MODAK-kursets første to dage gennemgår vi MODAK-metodens teoretiske baggrund og samtlige øvelser teoretisk og praktisk. Vi ser videoeksempler til de fleste øvelser, og vi kommer gennemgående til selv at have MODAK i fingrene, således at vi efterfølgende har et værktøj og de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde en alsidig og effektiv afasiundervisning. Mange tilbagemeldinger fra kursusdeltagere har vist, at der ofte kan være behov for at uddybe de forskellige øvelser, når man har været ude og prøve metoden af i praksis. Derfor har vi indført en MODAK- “brush-up”-dag nogle måneder senere, som hører med i kursusprisen. Her vil der være mulighed for at have MODAK-cases med, samt at fordybe sig i og finjustere de sidste detaljer i programmet.

Oplægsholderne:

Karina Lønborg er ansat som logopædisk konsulent på ViSP.

Efter mange års erhvervserfaring i Tyskland har hun stiftet bekendtskab med metoden og indgået samarbejde med Dr. Luise Lutz omkring oversættelse og bearbejdning af MODAK til dansksproget afasiundervisning. Dette samarbejde har desuden ført til talrige fælles og selvstændige MODAK-kurser i Danmark, Tyskland, Østrig og Sverige.

Dr. Luise Lutz, Hamburg, har udviklet MODAK-programmet tilbage i 1980’erne ud fra et solidt teoretisk grundlag og det praktiske arbejde med afasiramte.

Med uddannelsesbaggrund inden for klinisk lingvistik, talepædagogik og psykologi har hun i en årrække undervist studerende på forskellige universiteter i Tyskland og sidenhen utallige borgere med afasi. Hun har bl.a. udgivet bogen: MODAK – Modalitätenaktivierung in der Aphasietherapie. Ein Therapieprogramm.

Samarbejdet mellem Karina Lønborg og Luise Lutz har ført til talrige fælles og selvstændige MODAK-kurser i Danmark, Tyskland, Østrig og Sverige. Til dette års MODAK-kursus vil Luise Lutz deltage som gæsteoplægsholder, hvor hun bl.a. vil fortælle om baggrunden for MODAK-metoden samt om hendes erfaringer med MODAK til afasiramte. Det er muligt at stille spørgsmål på dansk, som kan oversættes til tysk.

Program:

Torsdag d. 29. august 2019 kl. 10 -17

  • Neurofysiologisk, neurolingvistisk og læringsteoretisk baggrund
  • MODAK-grundprogram – teoretisk og praktisk gennemgang

Fredag d. 30. august 2019 kl. 9 – 16

Supplerende MODAK-øvelser:

  • Sætningsudvidelser
  • Multimodalt tekstarbejde – inddragelse af avisartikler og andre tekster samt inddragelse af historier (strukturering af indhold mm.)
  • MODAK i gruppeundervisning

Fredag d. 7. februar 2020 kl. 10 – 16 

  • Brush-up og fordybelse af de praktiske MODAK-øvelser med mulighed for at inddrage egne cases.

Prisen er 3600 kr. for alle 3 kursusdage
– studerende deltager til halv pris (1800 kr.)

Tilmelding via Nemtilmeld