Dato: 9. marts 2020

Tid: 14.00-16.00

Sted: Faxe Sundhedscenter, lokale Vindbyholt, Pæstøvej 78, Faxe

Arrangement borger | Arrangement fagperson

Hjerneugen med ViSP og Faxe Kommune – fokus på skjulte handicap efter hjerneskade

I anledning af hjerneugen i uge 11 inviterer ViSP i samarbejde med Faxe Kommune til oplæg omkring skjulte handicap efter hjerneskade. Oplægget vil komme ind på, hvilke følgevirkninger der kan være efter en hjerneskade, som ikke altid er til at se for omgivelserne. Vi vil gå i dybden med både baggrundsinformation omkring følgevirkninger samt konkrete eksempler på, hvordan man får skabt sig et nyt liv på nye vilkår og hvordan man bedst muligt kommer igennem hverdagen.
Oplægget henvender sig både til ramte af senhjerneskade og pårørende samt til fagpersoner som igennem deres arbejde har berøring med hjerneskade fx i genoptræning eller sagsbehandling.

Det er gratis at deltage – der vil være kaffe og kage til arrangementet.

Tilmelding til ViSP på tlf. 5588 6900 senest fredag d. 6. marts.