Dysartri

Hvad er dysartri?

Dysartri er en talelidelse som følge af en skade i hjernen. Ofte fungerer taleorganerne som læber, tunge, kæbe, gane og/eller stemmebånd ikke optimalt.

Skader i hjernen kan eksempelvis skyldes en blodprop eller en blødning i hjernen, kraniebrud eller hjernetumor. Andre sygdomme kan også medføre dysartri, f.eks. Parkinsons sygdom, dissemineret sclerose, muskelsvind og andre neurologiske lidelser.

Symptomerne ved dysartri kan være:

 • Upræcis/utydelig tale
 • Monoton stemmeføring
 • Svag stemmestyrke
 • Ændret taletempo

Andre følger kan være:

 • Synkebesvær
 • Problemer med savlen
 • Ændret personlighed
 • Lammelser
 • Tvangsgråd/-latter
 • Vejrtrækningsbesvær

Hvad kan ViSP tilbyde?
Konsulenterne på ViSP tilbyder taleundervisning til voksne, der har fået dysartri eller andre tale- og sprogvanskeligheder.
Hvis en person med dysartri er indlagt på sygehus, vil han/hun som regel allerede der komme i kontakt med ViSP.

Konsulenterne fra ViSP vil oftest:

 • foretage en undersøgelse
 • vurdere hvordan der kan ydes hjælp med henblik på kommunikation
 • orientere og vejlede personen selv og evt. de pårørende

Taleundervisningen har til hensigt at gøre talen lettere at forstå og på at udnytte personens bevarede ressourcer optimalt. I nogle tilfælde vil der være behov for at lære at anvende hjælpemidler til kommunikationen.

Undervisningen kan organiseres som eneundervisning eller gruppeundervisning.
Der tilbydes også undervisning til pårørende, plejepersonale, andre primære kommunikationspartnere etc.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening