Cochlear Implant (CI)

Hvad er Cochlear Implant?
Med et CI er det muligt at genskabe en form for hørelse hos svært hørehæmmede eller døvblevne.

CI består af en udvendig og en indvendig del.

Den udvendige del ligner et høreapparat og indeholder en mikrofon og en lille computer. Den kaldes en taleprocessor. Lyden sendes herfra gennem en ledning til en transmitter (sender). Senderen sidder fast på siden af hovedet med en magnet.

Den indvendige del (implantatet) indsættes ved operation. Implantatet består af magnetens indvendige del samt en dekoder og en elektrode, som er indsat i indre øre (øresneglen). Elektroden har en række elektrodepunkter, der stimulerer direkte på hørenerven. Lyden sendes som elektriske impulser via hørenerven til hjernen.

Hvad kan ViSP tilbyde?
VISP tilbyder undervisning og rådgivning af voksne, der har gennemgået en CI-operation. VISP har et tæt samarbejde med CI-centrene i Gentofte, Odense og Århus.

Undervisningen foregår primært som eneundervisning. Behovet for undervisning varierer og derfor tilrettelægges undervisningsforløbet i et samarbejde mellem hørekonsulenten og CI-brugeren. Undervisningen tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

Målet for undervisningen er at få det størst mulige udbytte af CI. Der arbejdes med tilvænning til lyd samt taleforståelse på mange niveauer. Undervisningen kan også omfatte afprøvning af og ansøgning om relevante høretekniske hjælpemidler samt rådgiving til erhvers- og uddannelseaktive.

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening