ViSP for borgere

Høre- afdelingen

Hjerne og kognition

Tale, sprog og stemme

Udvikling og læring

IKT hjælpemidler

Velkommen til ViSP

ViSP varetager specialundervisning for voksne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner.

Specialundervisningen på ViSP omfatter udredning, undervisning, rådgivning og vejledning inden for følgende områder:

  • Hørevanskeligheder
  • Kognitive vanskeligheder fx efter erhvervet hjerneskade
  • Talevanskeligheder fx efter erhvervet hjerneskade, stamme, stemme eller operationer
  • Specifikke funktionsvanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder som fx ADHD eller autisme, dysleksi (ordblindhed) eller dyskalkuli (talblindhed)

Herudover varetager ViSP også udredning i forhold til kompenserende hjælpemidler såsom it-løsninger.

Der er fri henvisningsret, hvilket betyder at borgere og fagpersoner kan henvende sig direkte til ViSP via henvisningsskemaet som findes under selvbetjening. Herefter vil borgere blive visiteret til det relevante tilbud.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud i vores ydelseskatalog.

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Hotline – tlf. 5588 6901

Faglige eller psykiske/sociale vanskeligheder
Tirsdag kl. 9.00 – 10.00
Kognitive vanskeligheder
Onsdag kl. 13.00 – 14.00
Sproglige eller talemæssige vanskeligheder
torsdag kl. 14.00 – 15.00

Send digital post (kræver NemID)

Følg ViSP på facebook

Arrangementer

Online MODAK-kursus – kommunikativ afasiundervisning

Startdato: 10. marts 2022

Slutdato: 11. marts 2022

Arrangement borger | Arrangement fagperson

Online MODAK-kursus – kommunikativ afasiundervisning

Startdato: 19. maj 2022

Slutdato: 20. maj 2022

Arrangement borger | Arrangement fagperson

Find vej

Praktisk

Kørsel

refusion

adresser

åbningstider

Afbud