ViSP for borgere

Høre- afdelingen

Hjerne og kognition

Tale, sprog og stemme

Udvikling og læring

IKT hjælpemidler

Velkommen til ViSP

ViSP varetager specialundervisning for voksne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner.

Specialundervisningen på ViSP omfatter udredning, undervisning, rådgivning og vejledning inden for følgende områder:

  • Hørevanskeligheder
  • Kognitive vanskeligheder fx efter erhvervet hjerneskade
  • Talevanskeligheder fx efter erhvervet hjerneskade, stamme, stemme eller operationer
  • Specifikke funktionsvanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder som fx ADHD eller autisme, dysleksi (ordblindhed) eller dyskalkuli (talblindhed)

Herudover varetager ViSP også udredning i forhold til kompenserende hjælpemidler såsom it-løsninger.

Der er fri henvisningsret, hvilket betyder at borgere og fagpersoner kan henvende sig direkte til ViSP via henvisningsskemaet som findes under selvbetjening. Herefter vil borgere blive visiteret til det relevante tilbud.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud i vores ydelseskatalog.

Kontakt

Høreafdelingen kl. 8-9 
på tlf. 5588 6900

De øvrige afdelinger kan kontaktes på ViSPs hotline 5588 6901 hver dag på følgende tidspunkter:

Kognitive vanskeligheder: kl. 13 – 14
Udvikling og læring: kl. 14 – 15
Talevanskeligheder/IKT: kl. 15 – 16

Send digital post (kræver NemID)

Nyheder og arrangementer

MODAK-kursus – kommunikativ afasiundervisning

Startdato: 27. august 2020

Slutdato: 28. august 2020

Arrangement borger | Arrangement fagperson

Find vej

Praktisk

Kørsel

refusion

adresser

åbningstider

Afbud