Auditory Processing Disorder (APD)

Hvad er APD?

APD er en forkortelse af Auditory Processing Disorder.

Når en person har APD, betyder det, at der er normal hørelse, men at hjernen ikke forstår, hvad der bliver sagt.
Borgere med APD har svært ved at adskille talesprogets lyde og ved at følge verbale instruktioner, og problemet er oftest størst, når der er baggrundsstøj. Selve årsagen til APD er ukendt, men formodes at skyldes en forstyrrelse i det centrale auditive nervesystem.

Hvad kan ViSP tilbyde?

Borgere, der er udredt for APD på en offentlig høreklinik, henvises til ViSPs hørekonsulenter, som i samarbejde med borgeren tilrettelægger et individuelt undervisningsforløb, hvor der er fokus på eventuel høreapparatbehandling, skelnetræning, lytte- og opmærksomhedstræning samt afprøvning af høretekniske hjælpemidler.

Høreafdelingen

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening